Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/13525
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Дослідження вихрових грануляційних та масотеплообмінних пристроїв. Дослідження гідродинаміки грануляторів
Authors Sklabinskyi, Vsevolod Ivanovych  
Artiukhov, Artem Yevhenovych  
Smirnov, Vasyl Anatoliiovych
Keywords хімічні технології
химические технологии
Type Technical Report
Date of Issue 2008
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/13525
Publisher Вид-во СумДУ
License
Citation Дослідження вихрових грануляційних та масотеплообмінних пристроїв. Дослідження гідродинаміки грануляторів : звіт про НДР (проміжний) / Керівн. В.І. Склабінський. - Суми : СумДУ, 2008. - 28 с.
Abstract Об’єкт дослідження: течії одно- та двофазного потоків в вихрових тепломасоо-бмінних апаратах з інтенсивною гідродинамікою. Мета роботи: створення науково обґрунтованої методики розрахунку гідроди-намічних чинників течій фаз у робочому просторі грануляційного пристрою, що має удосконалену конструкцію для забезпечення зниження висоти грануляційного при-строю, підвищення інтенсивності його функціонування. Дослідження, спрямовані на опрацювання високоефективного апаратурного оформлення обладнання для гранулювання, визначення найбільш сприятливої кон-фігурації та конструктивного оформлення окремих елементів апарата та їх комбіна-ції, комплексне теоретичне й експериментальне вивчення гідродинаміки потоків, повинні вирішувати проблему, яка стоїть перед хімічною промисловістю України на сучасному етапі. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/13525
Appears in Collections: Звіти з наукових досліджень

Views

Canada Canada
1
China China
2
Czech Republic Czech Republic
2
France France
4
Germany Germany
754
Italy Italy
1
Netherlands Netherlands
4
Russia Russia
30
South Korea South Korea
1
Turkey Turkey
3
Ukraine Ukraine
1966
United Kingdom United Kingdom
2
United States United States
58
Unknown Country Unknown Country
100

Downloads

China China
3
France France
1
Germany Germany
506
Ukraine Ukraine
1
United States United States
2
Unknown Country Unknown Country
166

Files

File Size Format Downloads
938.doc 44,25 MB Microsoft Word 679

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.