Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/17777
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Первинні та вторинні конструювання рекламних текстів
Authors Габрелян, В.В.
ORCID
Keywords рекламний текст
рекламный текст
advertising text
рекламне повідомлення
рекламное сообщение
advertising message
реклама
advertisement
Type Conference Papers
Date of Issue 2010
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/17777
Publisher Видавництво СумДУ
License
Citation Габрелян, В.В. Первинні та вторинні конструювання рекламних текстів [Текст] / В.В. Габрелян; наук. кер. С.О. Швачко // Перекладацькі інновації : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, Суми, 25-27 листопада 2010 р. / Ред. кол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова та ін. — Суми : СумДУ, 2010. — С. 119-121.
Abstract Реклама є значущим і специфічним феноменом сучасності, що має у своїй основі першочергове і конкретне завдання - спонукати людину до діяльності. Для досягнення цієї мети реклама черпає мовні засоби з життєвих ситуацій, відповідно до образів з існуючих, звичних для повсякденного життя стандартів поведінки і соціально-психологічних установок. Реклама будується на основі тексту, який повинен привертати увагу потенційних споживачів. Відмінною рисою вдалої реклами є гармонічне поєднання основної рекламної ідеї з тими засобами виразності, які даній ідеї найбільше відповідають. Це виражається, у знаходженні тієї єдино вірної тональності рекламного звернення, що виділяє його серед інших.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

Canada Canada
1
China China
1
France France
1
Germany Germany
178
Greece Greece
1
Iran Iran
1
Ireland Ireland
230493
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
8237
Russia Russia
17
Turkey Turkey
3
Ukraine Ukraine
4198211
United Kingdom United Kingdom
2115573
United States United States
34092591
Unknown Country Unknown Country
4198209

Downloads

China China
4
EU EU
1
France France
8
Germany Germany
181
Gibraltar Gibraltar
1
Ireland Ireland
1
Lithuania Lithuania
1
Moldova Moldova
1
Poland Poland
1
Russia Russia
12
Ukraine Ukraine
34092630
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
44843519
Unknown Country Unknown Country
152

Files

File Size Format Downloads
Habrelyan.pdf 187,54 kB Adobe PDF 78936513

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.