Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/206
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Моделювання маркетингових інформаційних систем
Other Titles Modelling of marketing information systems
Моделирование маркетинговых информационных систем
Authors Tielietov, Oleksandr Serhiiovych  
Zahorylko, Serhii Oleksandrovych
ORCID http://orcid.org/0000-0001-9977-2294
Keywords імітаційне моделювання
метод найменших квадратів
логіт-регресія
експертна система
інформаційна маркетингова система
имитационное моделирование
метод наименьших квадратов
логит-регрессия
экспертная система
информационная маркетинговая система
imitation modelling
least-squares method
logit-regression
expert system
informative marketing system
Type Article
Date of Issue 2010
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/206
Publisher ТОВ "ВТД "Університетська книга"
License
Citation Тєлєтов О.С. Моделювання маркетингових інформаційних систем / О.С. Тєлєтов, С.О. Загорулько // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2010. - №2. - С. 59-72
Abstract У даній роботі розкриті практичні аспекти імітаційного моделювання економічних процесів, побудовані економетричні моделі та експертна система, які дозволяють імітувати поведінку суб’єктів маркетингової діяльності під впливом зміни зовнішніх і внутрішніх факторів, розроблені практичні рекомендації для управлінських організацій України різних рівнів. // Русск. версия: В данной работе раскрыты практические аспекты имитационного моделирования экономических процессов, построены эконометрические модели и экспертная система, которые позволяют имитировать поведение субъектов маркетинговой деятельности под влиянием изменения внешних и внутренних факторов, разработаны практические рекомендации для управленческих организаций Украины разных уровней. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/206
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій (Marketing and Management of Innovations)

Views

Canada Canada
1
China China
749
EU EU
2
France France
48155182
Germany Germany
14968222
Greece Greece
121355724
Iran Iran
2
Ireland Ireland
158705
Japan Japan
1
Kazakhstan Kazakhstan
8
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
959435
Romania Romania
1
Russia Russia
28
Turkey Turkey
16
Ukraine Ukraine
-1753412827
United Kingdom United Kingdom
1986235308
United States United States
369451153
Unknown Country Unknown Country
198543

Downloads

China China
221733143
France France
14968222
Germany Germany
751
India India
1
Ireland Ireland
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
-1753412826
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
-1901130835
Unknown Country Unknown Country
248

Files

File Size Format Downloads
2_2.pdf 248,32 kB Adobe PDF 877126003

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.