Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/24170
Title: Функция Грина для составной пьезокерамической плоскости с межфазной трещиной
Authors: Fylshtynskyi, Leonid Anshelovych
Фильштинский, М.Л.
Fylshtynskyi, M.L.
Keywords: функция Грина
пьезокерамическая плоскость
межфазная трещина
Issue Year: 1994
Publisher: Издательство Сибирского отделения Российской академии наук
Citation: Фильштинский, Л.А. Функция Грина для составной пьезокерамической плоскости с межфазной трещиной [Текст]/ Л.А.Фильштинский, М.Л.Фильштинский // Прикладная математика и механика. – 1994. – Т. 58, Вып. 2. – С. 159-166.
Abstract: У явному вигляді будується функція Гріна для зіставної (кусково-однорідної) пьезокерамічної площини з міжфазною тріщиною. Вважається, що береги тріщини вільні від механічного навантаження, а нормальна складова вектору електричної індукції та дотична складова вектору напруженості електричного поля неперервні на лінії тріщини. Використовується відоме представлення розв'язку задачі електропружності за допомогою шести функцій, аналітичних у напівплощинах, причому спочатку будується функція Гріна для зіставної площини без тріщини. Розв'язок основної задачі визначається із допомогою аналітичного продовження та зводиться до матричної задачі Рімана на кінцевому відрізку. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/24170
В явном виде строится функция Грина для составной (кусочно-однородной) пьезокерамической плоскости с межфазной трещиной. Предполагается, что берега трещины свободны от механической нагрузки, а нормальная составляющая вектора электрической индукции и касательная составляющая вектора напряженности электрического поля непрерывны на линии трещины. Используется известное представление решения задачи электроупругости при помощи шести функций, аналитических в полуплоскостях, причем сначала строится функция Грина для составной плоскости без трещины. Решение основной задачи определяется при помощи аналитического продолжения и сводится к матричной задаче Римана на конечном отрезке. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/24170
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/24170
ISSN: 0032-8235
Type: Article
Appears in Collections:Наукові видання (ЕлІТ)

Views
Other78
Azerbaijan3
Canada1
China1
Germany7
France4
United Kingdom1
Italy1
Morocco1
Netherlands3
Poland2
Russia17
Turkey4
Ukraine22
United States41
Downloads
Other96
Armenia1
China2
Germany1
Russia1
United States1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Filshtinskii_Funkciya_Grina_dlya_sostavnoy_pezokeramicheskoy_ploskosti_s_megfaznoy_treschinoy.pdf391.58 kBAdobe PDF102Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.