Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/24171
Title: Антиплоская деформация составного пьезоэлектрического пространства, ослабленного туннельными трещинами
Authors: Fylshtynskyi, Leonid Anshelovych
Keywords: электроупругость
пьезоэлектрическое полупространство
туннельная трещина
фундаментальное решение
сингулярное интегральное уравнение
Issue Year: 1998
Publisher: Издательство "Наука"
Citation: Фильштинский, Л.А. Антиплоская деформация составного пьезоэлектрического пространства, ослабленного туннельными трещинами [Текст] / Л.А. Фильштинский // Известия РАН. Механика твердого тела. – 1998. – № 2. – С. 59-68.
Abstract: Розглядається кусково-однорідний простір, який складається з двох неперервно скріплених між собою різнорідних п'єзоелектричних напівпросторів які містять тунельні тріщини. Припускається, що на нескінченності мають місце однорідні поля механічного зсуву та електричної напруженості, а поверхні тріщин вільні від навантажень. Розглядаються ситуації коли тріщина знаходиться у одній з фаз, підходить до границі розділу матеріалів, а також перетинає її. Відповідні граничні задачі електропружності за допомогою фундаментального розв'язку зводяться до сингулярних інтегральних рівнянь. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/24171
Рассматривается кусочно-однородное пространство, составленное из двух непрерывно скрепленных между собой разнородных пьезоэлектрических полупространств и содержащее туннельные трещины. Предполагается, что на бесконечности имеют место однородные поля механического сдвига и электрической напряженности, а поверхности трещин свободны от нагрузки. Рассматриваются ситуации когда трещина находится в одной из фаз, подходит к границе раздела материалов, а также пересекает ее. Соответствующие граничные задачи электроупругости при помощи фундаментального решения сводится к сингулярным интегральным уравнениям. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/24171
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/24171
ISSN: 0572-3299
Type: Article
Appears in Collections:Наукові видання (ЕлІТ)

Views
Other78
Canada1
China2
Germany5
France1
United Kingdom1
Iran1
Italy1
Netherlands8
Russia36
Turkey7
Ukraine28
United States40
Downloads
Other118
China6
Germany1
Russia2
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.