Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/27575
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Морфологические изменения кишечника при экспериментальной острой кишечной инфекции в условиях терапии коллоидным серебром
Authors Polovian, Kateryna Serhiivna
Chemych, Mykola Dmytrovych  
Romaniuk, Anatolii Mykolaiovych  
Moskalenko, Roman Andriiovych  
Keywords острая кишечная инфекция
крысы
коллоидное серебро
кишечник
морфология
morphology
rats
colloidal silver
intestine
acute intestinal infection
гостра кишкова інфекція
щури
колоїдне срібло
морфологія
кишечник
Type Article
Date of Issue 2012
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/27575
Publisher Тбилисский государственный медицинский университет
License
Citation Морфологические изменения кишечника при экспериментальной острой кишечной инфекции в условиях терапии коллоидным серебром / Е.С. Половьян, Н.Д. Чемич, Р.А. Москаленко, А.Н. Романюк // Georgian medical news. - 2012. - № 6 (207). - С. 63-67.
Abstract На сучасному етапі в практиці інфекціоніста в лікуванні гострих кишкових інфекцій, викликаних умовно патогенними мікроорганізмами, використовується колоїдне срібло з розмірами частинок 25 нм як альтернатива традиційному етіотропного лікування. У 32 щурів, розподілених по 4 групам по 8 особин у кожній (інтактні; здорові, які отримали колоїдне срібло; з модельованої гострою кишковою інфекцією в умовах базисної терапії і з додаванням колоїдного срібла), проводили гістологічне дослідження тонкої і товстої кишок щурів. Пероральне призначення колоїдного срібла в дозі 0,02 мг / добу інтактним щурам не призвело до зміни морфометричних показників порівняно з нормою, а в період ранньої реконвалесценції у щурів з гострої кишкової інфекції спостерігалися деструктивні і компенсаторні зміни в кишечнику, які залежали від схеми лікування. При введенні колоїдного срібла зменшувалася активність запального процесу та вираженість морфологічних змін тканин товстого і тонкого кишечника, що свідчить про позитивний ефект досліджуваного препарату порівняно з базисною терапією. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/27575
На современном этапе в практике инфекциониста в лечении острых кишечных инфекций, вызванных условно патогенными микроорганизмами, используется коллоидное серебро с размерами частиц 25 нм как альтернатива традиционному этиотропному лечению. У 32 крыс, распределенных по 4 группам по 8 особей в каждой (интактные; здоровые, получившие коллоидное серебро; с моделированной острой кишечной инфекцией в условиях базисной терапии и с добавлением коллоидного серебра), проводили гистологическое исследование тонкой и толстой кишок крыс. Пероральное назначение коллоидного серебра в дозе 0,02 мг/сутки интактным крысам не привело к изменению морфометрических показателей сравнительно с нормой; а в период ранней реконвалесценции у крыс с острой кишечной инфекции наблюдались деструктивные и компенсаторные изменения в кишечнике, которые зависели от схемы лечения. При введении коллоидного серебра уменьшалась активность воспалительного процесса и выраженность морфологических изменений тканей толстого и тонкого кишечника, что свидетельствует о позитивном эффекте исследуемого препарата сравнительно с базисной терапией. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/27575
At the present stage in the practice of infectionist in the treatment of acute intestinal infections caused by opportunistic microorganisms, colloidal silver is used with a particle size of 25 nm as an alternative to conventional causal therapy. In 32 rats, distributed in 4 groups of 8 animals each (intact; healthy, got colloidal silver; with a simulated acute intestinal infection in the basic treatment and with the addition of colloidal silver), histological examination was performed of small and large intestine of rats. Oral administration of colloidal silver at a dose of 0.02 mg/day to intact rats did not lead to changes in morphometric parameters compared to the norm, and during early convalescence in rats with acute intestinal infections were observed destructive and compensatory changes in the intestine, which depended on the treatment regimen. With the introduction of colloidal silver decreased activity of the inflammatory process and the severity of morphological changes in tissues of small and large intestine, indicating that the positive effect of study drug compared with baseline therapy. When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/27575
Appears in Collections: Наукові роботи студентів, магістрів, інтернів, аспірантів, клінічних ординаторів (НН МІ)

Views

Armenia Armenia
1
Azerbaijan Azerbaijan
1
Belarus Belarus
1
Belize Belize
1
Brazil Brazil
1
Canada Canada
511
China China
135741580
France France
5
Georgia Georgia
2
Germany Germany
891456189
Iran Iran
1074366534
Ireland Ireland
487847320
Italy Italy
3
Japan Japan
1
Kazakhstan Kazakhstan
51488
Lithuania Lithuania
1
Moldova Moldova
1
Netherlands Netherlands
207716
Philippines Philippines
1
Poland Poland
3999637
Romania Romania
1
Russia Russia
27
Singapore Singapore
1
Slovakia Slovakia
2
South Africa South Africa
1
Spain Spain
1
Sweden Sweden
1
Togo Togo
1
Turkey Turkey
3
Ukraine Ukraine
94783
United Kingdom United Kingdom
796858814
United States United States
-1201171756
Unknown Country Unknown Country
142336

Downloads

Armenia Armenia
1
China China
-1134432554
Czechia Czechia
1
France France
3
Georgia Georgia
3
Germany Germany
207714
India India
79265262
Ireland Ireland
1
Latvia Latvia
1
Lithuania Lithuania
1
Malaysia Malaysia
1
Netherlands Netherlands
1
Poland Poland
1
Russia Russia
26
Ukraine Ukraine
958637088
United Kingdom United Kingdom
975694639
United States United States
891456188
Unknown Country Unknown Country
363
Uzbekistan Uzbekistan
1

Files

File Size Format Downloads
polovyan_rat's intestine.pdf 2,68 MB Adobe PDF 1770828741

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.