Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2838
Title: Основи наукових досліджень. Аналіз індивідуального ринку.
Authors: Litnarovych, Ruslan Mykolaiovych
Keywords: індивідуальний ринок
аналіз
математична модель
оцінка точності
индивидуальный рынок
анализ
математическая модель
оценка точности
individual market
analysis
mathematical model
estimation of exactness
Issue Year: 2010
Publisher: Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем`янчука
Citation: Літнарович Р.М. Основи наукових досліджень. Аналіз індивідуального ринку [Текст] / Р.М. Літнарович // МЕГУ. - 2010. - 76 с.
Abstract: Відтоді як економіка стала серйозною самостійною наукою, дослідники намагаються спрогнозувати ту чи іншу ситуацію, передбачити майбутні значення економічних показників, запро-понувати інструменти зміни ситуації в бажаному напрямку. Одним з головних напрямів розвитку економіки є застосування ефективних наукових методів аналізу й оптимізації складних економіко-організаційних систем. Серед наукових методів, які застосовуються в економіці, науці і техніці, особливе місце займають методи моделювання. Моделювання – це процес створення (і дослідження) моделі. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2838
С тех пор как экономика стала серьезной самостоятельной наукой исследователи пытаются спрогнозировать ту или другую ситуацию, предусмотреть будущие значения экономических показателей, предложить инструменты изменения ситуации в желаемом направлении. Одним из главных направлений развития экономики есть применение эффективных научных методов анализа и оптимизации сложных экономико- организационных систем. Среди научных методов, которые применяются в экономике, науке и технике, особенное место занимают методы моделирования. Моделирование - это процесс создания (и исследование) модели. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2838
Since as an economy became serious independent science researchers try to forecast a that or other situation to foresee the future values of economic indicators, to offer instruments of change of situation in the desired direction. One of main directions of development of economy there is application of effective scientific methods of analysis and optimization difficult ekonomiko organizational systems. Among scientific methods, which are used in an economy, scitech, the special place is occupied by design methods. A design is a process of creation (and research) of model. When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2838
Description: Найзагальнішим методом досліджень, та таким що найбільше використовується в науці , зокрема в кібернетиці і економіці, можна назвати процес створення математичної моделі, тобто математичне моделювання. Неможливо уявити собі сучасну науку без широкого застосування математичного моделювання, суть якого полягає в заміні досліджуваного об’єкта його «образом» - математичною моделлю – і подальшому вивченні моделі за допомогою відповідних обчислювально-логічних алгоритмів на ЕОМ
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2838
Type: Book
Appears in Collections:Університети партнерів

Views
Other205
Australia1
Belarus1
Canada1
China5
Germany11
EU2
France2
Japan1
Kazakhstan1
Netherlands4
Poland4
Russia36
Turkey2
Ukraine133
United States81
Downloads
Other341
China3
Germany2
France17
United Kingdom2
Japan1
South Korea2
Poland1
Russia4
Ukraine44
United States22


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Ч 11 Конструювання Аналіз індивідуального ринку 2.pdf5.15 MBAdobe PDF439Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.