Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2885
Title: Побудова і дослідження математичної моделі пункту GPS спостережень методом статистичних випробувань Монте Карло. Множинний регресійний аналіз . Модель ДА – 50
Authors: Yakymchuk, Anna Yosypivna
Litnarovych, Ruslan Mykolaiovych
Keywords: модель
координати
точність
контроль
модель
координаты
точность
контроль
model
co-ordinates
exactness
control
Issue Year: 2010
Publisher: Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем`янчука
Citation: Якимчук А.Й.Побудова і дослідження математичної моделі пункту GPS спостережень методом статистичних випробувань Монте Карло. Множинний регресійний аналіз . Модель ДА – 50. Науковий керівник Р. М.Літнарович. МЕГУ, Рівне, 2010, -112 с.
Abstract: На основі істинної моделі побудована методом статистичних випробувань Монте Карло спотворена модель, яка зрівноважується методом найменших квадратів з повною оцінкою точності зрівноважених елементів. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2885
На основе истинной модели построенная методом статистических испытаний Монте Карло искажённая модель, которая уравновешивается методом наименьших квадратов с полной оценкой точности уравновешенных элементов. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2885
On the basis of veritable model built the method of statistical tests of Monte Karlo a model which is counterbalanced a least-squares method with the complete estimation of exactness of the balanced elements is disfigured. When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2885
Description: . Апробовані формули і теореми для конструювання моделей. Отримана математична модель пункту GPS спостережень, яка функціонально зв’язує відстані до супут-ників з просторовими координатами X,Y,Z пункту спостере-ження і похибкою годинника приймача. Апробована формула розрахунку середньої квадратичної похибки зрівноваженої функції з врахуванням коефіцієнтів математичної моделі. Приводиться теорема, яка дає можливість поширити оцінку точності на математичні моделі множиннної апроксимації будь-якого степеня. Дається методика подвійного контролю зрівноваженої функції математичної моделі. Для студентів , аспірантів і пошукувачів вчених степенів факультету Кібернетики МЕГУ. Ключові слова: модель, координати, точність, апробація, контроль.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2885
Type: Book
Appears in Collections:Університети партнерів

Views
Other99
China5
Germany7
United Kingdom1
Iran1
Netherlands7
Pakistan1
Poland7
Russia14
Turkey2
Ukraine76
United States38
Downloads
Other287
China2
Germany4
France3
South Korea1
Poland1
Russia5
Ukraine43


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Якимчук Модель ДА-50 пункту GPS 1.pdf1.69 MBAdobe PDF346Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.