Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/28906
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Спосіб отримання гранул пористої структури та пристрій для його здійснення
Authors Artiukhov, Artem Yevhenovych  
Sklabinskyi, Vsevolod Ivanovych  
ORCID http://orcid.org/0000-0003-1112-6891
http://orcid.org/0000-0001-9388-5861
Keywords кристалізація матеріала
кристализация материала
пориста структура
пористая структура
Type Patent
Date of Issue 2012
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/28906
Publisher Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)
License
Citation Пат. 99023 U Україна, МПК12 B01J 2/16, B01J 2/00. Спосіб отримання гранул пористої структури та пристрій для його здійснення / А.Є. Артюхов, В.І. Склабінський (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № a 2010 14887; заявл. 13.12.2010; опубл. 10.07.2012, бюл.№ 13.
Abstract Об'єкт винаходу: спосіб отримання гранул пористої структури та пристрій для його здійснення. Суть винаходу Після зволоження сухих гранул у бункері для зволоження гранули переміщуються в напрямку робочого простору пристрою. Під час переміщення зволожені гранули до надходження в робочий простір апарату піддаються обробці потоком теплоносія і відбувається процес первинного сушіння та видалення вологи з поверхневого шару, а також проводиться прогрів поверхневого шару на гранулі з поступовим формуванням пористої плівки. Після проведення процесу первинного сушіння, видалення вологи з поверхневого шару і прогріву поверхневого шару гранули надходять до робочого об'єму пристрою для контакту з вихровим потоком високотемпературного теплоносія. У створеному вихровому зваженому шарі відбувається повний прогрів гранули за всім перерізом з видаленням вологи з її ядра та завершенням процесу формування пористого поверхневого шару на гранулі. Товарна фракція у вигляді сухих гранул з пористим поверхневим шаром з визначеним розміром та масою відводиться з пристрою. Фракція, яка має в своєму складі вологу та характеризується більшою в порівнянні з товарною фракцією масою, продовжує висушуватись до моменту настання відповідності її маси масі товарної фракції. Спосіб реалізується в пристрої, що містить вертикальний конічний корпус з кришкою та розташований в середині вертикального конічного корпусу концентрично йому і жорстко до нього закріплений додатковий відкритий конус, останній утворює з вертикальним конічним корпусом кільцевий простір, який обмежується меншими основами додаткового відкритого конуса і вертикального конічного корпуса. Пристрій також містить патрубок, тангенційно розташований відносно осі пристрою для подачі високотемпературного теплоносія патрубок, вихровий газорозподільний вузол, розташований на одній осі з додатковим відкритим конусом, а також вертикальний направляючий патрубок, розташований на одній осі з додатковим відкритим конусом і призначений для транспортування гранул в додатковий відкритий конус. Пристрій обладнано вузлом пневмотранспорту зволожених гранул з бункеру для зволоження, патрубком для вводу сухих гранул та зволоженого повітря, патрубком для відводу готових гранул пористої структури, вузлом введення та розподілу теплоносія для першого ступеню контакту зі зволоженою гранулою. Технічний результат: забезпечується створення гранул пористої структури та монодисперсності гранул до 93 %, що покращує якість та властивості продукту на рівні міцності готового продукту 400-450 гр/гранулу, утримувальної здатності гранули 9-9,5 %, розсипчастості гранул 100 %. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/28906
Appears in Collections: Патенти

Views

Canada Canada
1
China China
6
Czechia Czechia
1
Denmark Denmark
1
EU EU
3
Finland Finland
1
France France
5
Germany Germany
5370586
Greece Greece
1
Iran Iran
1
Iraq Iraq
1
Ireland Ireland
930551
Italy Italy
2
Lithuania Lithuania
1
Morocco Morocco
1
Netherlands Netherlands
9
Russia Russia
29
South Africa South Africa
1
Sweden Sweden
1
Togo Togo
1
Turkey Turkey
8
Ukraine Ukraine
671012873
United Arab Emirates United Arab Emirates
1
United Kingdom United Kingdom
48707269
United States United States
1189453863
Unknown Country Unknown Country
128072159

Downloads

China China
6
France France
2
Germany Germany
2043547380
Iraq Iraq
1
Ireland Ireland
1
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
4
Ukraine Ukraine
671012874
United Kingdom United Kingdom
48707270
United States United States
2043547379
Unknown Country Unknown Country
227

Files

File Size Format Downloads
patent16.pdf 160,22 kB Adobe PDF 511847849

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.