Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29630
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Миграция примесей в структуре графена
Authors Долгов, А.С.
Жабчик, Ю.Л.
Keywords графен
домішки
міграція
твірна функція
розподіл атомів
примеси
миграция
производящая функция
распределения aтомов
Type Article
Date of Issue 2012
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29630
Publisher Сумской государственный университет
License
Citation А.С. Долгов, Ю.Л. Жабчик, Ж. Нано- Електрон. Фіз. 4 № 3, 03021 (2012)
Abstract Розглядаються закономірності одночасткової міграції атомів в одношаровій гексагональній структурі. Прийнято, що домішковий атом зв’язується з однією із комірок структури і може здійснювати перескоки на один крок. У техніці твірної функції записано точне рішення необмеженої сукупності мікроскопічних рівнянь міграції і знайдені відповідні макроскопічні характеристики. Встановлено, що загальна картина переносу якісно співпадає із закономірностями дифузійного поширення часток, причому швидкість розвитку процесу в структурі графена перевищує аналогічну величину для порівнянної квадратної двовимірної структури. Сформульований метод відшукання точних розв’язань задачі міграції в обмеженому середовищі на основі результатів для безмежного середовища. Визначена картина міграції в прикордонній зоні графенового листа і в структурі, що моделює вуглецеву нанотрубку. Обговорюються можливі варіації спостережуваних характеристик, пов’язаних із наявністю домішок, як наслідок закономірностей міграції. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29630
Рассматриваются закономерности одночастичной миграции атомов в однослойной гексагональной структуре. Принято, что примесный атом связывается с одной из ячеек структуры и может совершать перескоки на один шаг. В технике производящих функций записано точное решение неограниченной совокупности микроскопических уравнений миграции и найдены соответствующие макроскопические характеристики. Установлено, что общая картина переноса качественно совпадает с закономерностями диффузионного распространения частиц, причем скорость развития процесса в структуре графена превышает аналогичную величину для сопоставимой квадратной двумерной структуры. Сформулирован метод отыскания точных решений задачи миграции в ограниченной среде на основе результатов для бесконечной среды. Определена картина миграции в приграничной зоне графенового листа и в структуре, моделирующей углеродную нанотрубку. Обсуждаются вероятные вариации наблюдаемых характеристик, связанных с наличием примесей, как следствие закономерностей миграции. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29630
Appears in Collections: Журнал нано- та електронної фізики (Journal of nano- and electronic physics)

Views

Canada Canada
1
China China
5
France France
2
Germany Germany
12
Netherlands Netherlands
2
Russia Russia
20
Turkey Turkey
4
Ukraine Ukraine
809
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
27
Unknown Country Unknown Country
83

Downloads

Armenia Armenia
1
China China
13
Germany Germany
2
Russia Russia
3
Ukraine Ukraine
177
United States United States
2
Unknown Country Unknown Country
101

Files

File Size Format Downloads
Dolgov.pdf 266,46 kB Adobe PDF 299

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.