Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3041
Title: Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань Монте-Карло.Апроксимація поліномом першого степеня.Модель ЕП- 2- 13
Authors: Лисак, Тарас Олександрович
Litnarovych, Ruslan Mykolaiovych
Лисак, Тарас Александрович
Lysak, Taras Oleksandrovych
Keywords: економіка
математична модель
опрацювання матеріалів
поліном першого степеня
экономика
математическая модель
обработка материалов
полином первой степени
economy
mathematical model
working of materials
polynomial of the first degree
Issue Year: 2008
Publisher: Рівненський інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"
Citation: Лисак Т. О. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань Монте-Карло.Апроксимація поліномом першого степеня.Модель ЕП- 2- 13. Науковай керівник Р.М. Літнарович. РІВМУРоЛ, Рівне, 2008, 30с.
Abstract: На основі фактичних даних залежності ціни товару і попиту на нього побудована математична модель залежності впливу ціни товару на попит у вигляді поліному першого степеня по способу найменших квадратів. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3041
На основе фактических данных зависимости цены товара и спроса на него построена математическая модель зависимости влияния цены товара на спрос в виде полинома первой степени по способу наименьших квадратов. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3041
On the basis of fact sheets of dependence of cost of commodity and demand on him the mathematical model of dependence of influence of cost of commodity is built on demand in a kind to the polynomial of the first degree on the method of leastsquares. When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3041
Description: В даній роботі генеруються середні квадратичні похибки, які приводяться до заданих нормованих, будується спотворена модель, зрівноважується по способу найменших квадратів. Знаходяться ймовірніші значення коефіцієнтів а, в поліному першого степеня апроксимуючої математичної моделі. Робиться оцінка точності і даються узагальнюючі висновки. Примінений метод статистичних випробувань Монте Карло дав можливість провести широкомасштабні дослідження і набирати велику статистику. Для студентів і аспірантів економічних вузів
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3041
Type: Brochure
Appears in Collections:Університети партнерів

Views
Other96
China4
Germany26
United Kingdom1
Iran1
Italy5
Netherlands23
Poland5
Romania1
Russia32
Turkey3
Ukraine67
United States40
Downloads
Other216
China4
Germany2
France1
Poland1
Russia2
Ukraine15
United States2
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.