Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3042
Title: Побудова і дослідження економіко-матема-тичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань Монте-Карло. Апроксимація поліномом третього степеня. Модель ІН71М-42.
Authors: Возняк, Аліна Василівна
Litnarovych, Ruslan Mykolaiovych
Возняк, Алина Васильевна
Vozniak, Alina Vasylivna
Keywords: економіка
математична модель
опрацювання матеріалів
поліном третього степеня
экономика
математическая модель
обработка материалов
полином третьей степени
economy
mathematical model
working of materials
polynomial of the third degree
Issue Year: 2009
Publisher: Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем`янчука
Citation: Возняк А.В. Побудова і дослідження економіко-матема-тичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань Монте-Карло. Апроксимація поліномом третього степеня. Модель ІН71М-42. Науковий керівник Р.М.Літнарович. МЕГУ, Рівне, 2009, 61с.
Abstract: На основі фактичних даних залежності ціни товару і попиту на нього побудована математична модель у вигляді кубічного поліному за способом найменших квадратів. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3042
На основе фактических данных зависимости цены товара и спроса на него построена математическая модель в виде кубического полинома по способу наименьших квадратов. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3042
On the basis of fact sheets of dependence of cost of commodity and demand on him a mathematical model is built as cube a polynomial on the method of leastsquares. When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3042
Description: В даній роботі генеруються середні квадратичні похибки, які приводяться до заданих нормованих, будується спотворена модель, зрівноважується за способом найменших квадратів. Знаходяться ймовірніші значення коефіцієнтів а, в, с, d кубічного поліному апроксимуючої математичної моделі.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3042
Type: Brochure
Appears in Collections:Університети партнерів

Views
Other120
Canada2
China11
Germany28
France1
United Kingdom2
Iran1
Italy4
Moldova1
Netherlands28
Poland13
Romania1
Russia25
Turkey4
Ukraine67
United States74
Downloads
Other315
Brazil1
China4
Germany2
France1
Poland5
Russia3
Ukraine22
United States5
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.