Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3545
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Дослiдження якостi обслуговування регiональної роздрiбної аптечної мережi як основа досягнення лояльностi їх клiєнтiв
Other Titles Исследование качества обслуживания региональной розничной аптечной сети как основа достижения лояльности их клиентов
Authors Bozhkova, Viktoriia Viktorivna  
Швачко, Є.М.
Keywords аптека
лояльність
регіон
споживач
фармацевтична послуга
фармацевтичний ринок
аптека
лояльность
регион
потребитель
фармацевтическая услуга
фармацевтический рынок
Type Article
Date of Issue 2010
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3545
Publisher Видавництво СумДУ
License
Citation Божкова, В.В. Дослiдження якостi обслуговування регiональної роздрiбної аптечної мережi як основа досягнення лояльностi їх клiєнтiв [Текст] / В.В. Божкова, Є.М. Швачко // Механізм регулювання економіки. — 2010. — №1. — С.192-199.
Abstract У статті досліджено та проаналізовано особливості діяльності аптечних роздрібних мереж регіонального рівня. Визначені особливості запитів споживачів щодо надання фармацевтичних послуг. Виявлені основні недоліки в діяльності суб’єктів господарювання фармацевтичного ринку України на регіональному рівні, що перешкоджають їх ефективній діяльності. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3545
В статье исследованы и проанализированы особенности деятельности аптечных розничных сетей регионального уровня. Определены особенности запросов потребителей относительно предоставления фармацевтических услуг. Выявлены основные недостатки в деятельности субъектов хозяйствования фармацевтического рынка Украины на региональном уровне, что препятствуют их эффективной деятельности. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3545
Appears in Collections: Механізм регулювання економіки

Views

Canada Canada
1
China China
7
France France
9223
Germany Germany
412
India India
261954
Iran Iran
1
Lithuania Lithuania
1
Moldova Moldova
1
Morocco Morocco
1
Netherlands Netherlands
261950
Russia Russia
261941
Sweden Sweden
261952
Turkey Turkey
3
Ukraine Ukraine
4064
United Kingdom United Kingdom
7403141
United States United States
261951
Unknown Country Unknown Country
33582969

Downloads

Canada Canada
1
China China
2
Denmark Denmark
1
EU EU
1
France France
24856365
Germany Germany
4627
Italy Italy
1
Norway Norway
1
Poland Poland
1
Russia Russia
17
Ukraine Ukraine
24856373
United Kingdom United Kingdom
7403142
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
421

Files

File Size Format Downloads
Bozhkova.pdf 737,46 kB Adobe PDF 57120954

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.