Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/36951
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Аналіз підходів до виявлення адекватних показників динаміки інноваційного потенціалу
Authors Kasianenko, Volodymyr Oleksiiovych
ORCID
Keywords інноваційний потенціал
инновационный потенциал
innovation potential
економіка України
экономика Украины
Ukraine's economy
Type Conference Papers
Date of Issue 2014
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/36951
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Касьяненко, В.О. Аналіз підходів до виявлення адекватних показників динаміки інноваційного потенціалу [Текст] / В.О. Касьяненко // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 6-8 травня 2014 р.: у 2-х т. / За заг. ред.: О.В. Прокопенко, О.В. Люльова. - Суми : СумДУ, 2014. - Т.1. - С. 111-115.
Abstract Формування інновацій є досить динамічним процесом, та потребує перманентного моніторингу та оцінки. Крім того, мінливий характер інноваційної діяльності призводить до необхідності постійного оновлення та удосконалення різноманітних як теоретичних, так і прикладних аспектів цього процесу. У даному контексті варто також зауважити, що досягнути практичних позитивних результатів від реалізації інновацій на різних рівнях неможливо без попередніх ґрунтовних теоретичних досліджень та оцінки можливостей суб’єкта економічної діяльності у сфері впровадження інновацій. У той самий час необхідно зазначити, що основою успішного впровадження інновацій та активного розвитку даної сфери є створення ґрунтовної теоретико-методологічної бази. Виходячи з цього, в першу чергу необхідно розглянути базові аспекти щодо сутності, складу та оцінки даного явища, які на сьогодні залишаються об’єктом наукових дискусій вітчизняних та зарубіжних вчених, і тому виникає необхідність їх глибокого аналізу та уточнення. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/36951
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

France France
26816
Germany Germany
5
Ireland Ireland
73533089
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
26824
Russia Russia
26812
Singapore Singapore
1
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
479544015
United Kingdom United Kingdom
239839424
United States United States
-1610941454
Unknown Country Unknown Country
479544013

Downloads

Canada Canada
1
China China
2
Denmark Denmark
1
France France
2320559
Georgia Georgia
1
Germany Germany
1411484841
Ireland Ireland
8122336
Lithuania Lithuania
1
Norway Norway
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
1411484841
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
-338400452
Unknown Country Unknown Country
138

Files

File Size Format Downloads
innovation_potential.pdf 208,27 kB Adobe PDF -1799955024

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.