Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37617
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title The Challenge of Ecological Economics: Historical Context and Some Specific Issues
Other Titles Виклики екологічної економіки: історичний погляд та деякі специфічні проблеми
Authors Daly, H.E.
Keywords екологічна економіка
экологическая экономика
ecological economics
екосистема
экосистема
ecosystem
зростання
рост
growth
розвиток
развитие
development
система
system
сталий розвиток
устойчивое развитие
sustainable development
Type Article
Date of Issue 2013
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37617
Publisher Sumy State University
License
Citation Daly, H.E. The Challenge of Ecological Economics: Historical Context and Some Specific Issues [Текст] / H.E. Daly // Механізм регулювання економіки. - 2013. - № 2. - С. 24-29.
Abstract За останні півтора століття існуючі економічні устої були піддані широкій критиці. Так Мальтус критикував економістів за абстрагування від проблеми постійно-зростаючого народонаселення; Маркс критикував економістів за абстрагування від класової боротьби та нерівності; критика Кейнса полягала в критиці ігнорування питання невизначеності і повної зайнятості як такої через стимулювання сукупного попиту. Сучасна економічна думка намагається вирішити питання поставлені критиками-економістами в попередні роки. Автор відповідає на критику попередників таким чином. По-перше, що до мальтузіанської критики: багаті країни мають менші показники народжуваності ніж бідні країни, і відповідно якщо питання народонаселення само по собі автоматично вирішиться якщо бідні країни будуть розвиваються швидшими темпами. По-друге, критика марксистів вирішується через покращення умов для бідних через економічне зростання як таке і не потрібно зважати на відносну позицію багатих. І нарешті критика Кейнса вирішується, через стимулювання сукупного попиту, який і забезпечить повну зайнятість через стимулювання інвестицій. Друга частина роботи присвячена актуальним питанням екологічної економіки. Економічна система зростає досить значними темпами і стає все більшою у порівнянні з екосистемою планети, хоча економічна система є лише підсистемою екосистеми. Чим ближче економічна система за своїми розмірами наближається до своєї материнської системи, тим більше вона повинна бути їй подібна (за такими характеристиками як цілісність, відсутність зростання, фізична закритість, використання сонячного світла як головного джерела енергії). Шлях прогресу економіки повинен перейти від кількісного зростання до якісного розвитку.
В данной работе автор рассматривает экономическую систему как составляющую (подсистему) экосистемы. Чем ближе подсистема к общей системе по своему размеру, тем больше она должна быть похожа на общую систему по своим характеристикам – целостность, отсутствие роста, физическая закрытость и использование энергии солнечного света в качестве основного источника энергии. Прогресс для экономики должен перейти от количественного роста к качественному развитию. Он должен вступить в фазу устойчивого развития – качественное улучшение без количественного расширения – стационарность экономики.
In this paper author looks at economic system as a part (subsystem) of ecosystem. The nearer the subsystem approaches the total system in scale, the more it must become like the total system in its basic characteristics – finitude, nongrowth, material closure, and reliance on the flow of sunlight as its main energy source. The path of progress for the economy must shift from quantitative growth to qualitative development. It must enter a phase of sustainable development – qualitative improvement without quantitative expansion – a steady-state economy.
Appears in Collections: Механізм регулювання економіки

Views

Canada Canada
1
China China
1
Finland Finland
1
France France
238
Germany Germany
3
Italy Italy
2
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
476
United States United States
122
Unknown Country Unknown Country
104

Downloads

China China
21
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
950
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
123
Unknown Country Unknown Country
102

Files

File Size Format Downloads
daly_system.pdf 439,6 kB Adobe PDF 1199

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.