Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38091
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Нерівноважні переходи, індуковані взаємно корельованими шумами: чисельні результати
Authors Lytvynenko, Denys Olehovych
ORCID
Keywords рівняння Ланжевена
уравнение Ланжевена
Langevin equation
взаємно корельовані білі шуми
взаимно коррелированные белые шумы
cross-correlated white noises
метод Монте-Карло
метод Монте-Карло
Monte Carlo method
щільність ймовірності
плотность вероятности
probability distribution function
індуковані шумом переходи
индуцированные шумом переходы
noise-induced transitions
Type Competitive_scientific_work
Date of Issue 2010
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38091
Publisher
License
Citation
Abstract Вивчення впливу флуктуацій середовища (зовнішнього шуму) на поведінку сильно нерівноважних відкритих систем є важливим в теоретичній фізиці. Причина полягає в тому, що шум може оказувати не лише деструктивну дію, що є очевидним, а і конструктивну. Приклад дає явище індукованих шумом переходів, яке полягає в появі нових стаціонарних станів системи, неможливих в детермінованому середовищі. Для систем мікро- і наномасштабу значними є не тільки зовнішні флуктуації, але і внутрішні, тому в останній час значна увага приділяється дослідженню систем, що знаходяться під впливом двох шумів, в загальному випадку взаємно корельованих. Відома теоретична модель [S.I. Denisov et al, Phys. Rev. E 68, 046132 (2003)], в рамках якої встановлюється, що кореляція двох білих шумів може мати принциповий характер в явищі нерівноважних переходів, індукованих двома шумами. Дана конкурсна робота присвячена подальшому вивченню цього явища, і метою є виявлення критичного уповільнення в динаміці переходу за допомогою численних методів. Для цього розробляється алгоритм чисельного експерименту, що ґрунтується на методі Монте-Карло; знаходиться рівноважна щільність ймовірності системи. Коректність алгоритму перевіряється за допомогою відомих точних результатів. Обчислюється нерівноважна щільність ймовірності системи і знаходяться її точки максимуму, які визначають параметр порядку переходу. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаної літератури, що містить 17 найменувань, та додатку з текстами програм чисельного експерименту. Повний обсяг роботи складає 26 сторінок, містить 3 рисунки.
Appears in Collections: Наукові роботи студентів, магістрів, аспірантів (ЕлІТ)

Views

Canada Canada
1
Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire
1
France France
5
Germany Germany
933355058
Greece Greece
1
Ireland Ireland
2253502
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
4623
Singapore Singapore
163731268
Ukraine Ukraine
54740241
United Kingdom United Kingdom
27374746
United States United States
1866608485
Unknown Country Unknown Country
54740240

Downloads

China China
1
Czechia Czechia
1
France France
4
Germany Germany
107
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
163731267
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
163731267
Unknown Country Unknown Country
39

Files

File Size Format Downloads
Lytvynenko_NIT.pdf 272,93 kB Adobe PDF 327462688

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.