Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38264
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Вплив часу осадження на оптичні характеристики плівок Zn1-xMnxTe, отриманих методом КЗО
Authors Klymov, Oleksii Volodymyrovych
Kurbatov, Denys Ihorovych  
Opanasiuk, Anatolii Serhiiovych  
Кудій, Д.А.
Keywords тонкі плівки
тонкие пленки
thin films
оптичні властивості
оптические свойства
optic properties
Type Conference Papers
Date of Issue 2014
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38264
Publisher Астропринт
License
Citation Вплив часу осадження на оптичні характеристики плівок Zn1-xMnxTe, отриманих методом КЗО [Текст] / О.В. Климов, Д.І. Курбатов, А.С. Опанасюк, Д.А. Кудій // Сенсорна електроніка та мікросистемні технології: 6-та Міжнародна науково-технічна конференція (з виставкою розробок та промислових зразків сенсорів) "СЕМСT-6", Україна, Одеса, 29.09 - 03.10.2014 р. - Одеса: Астропринт, 2014. - C. 74.
Abstract Однією з основних характеристик віконних шарів плівкових сонячних перетворювачів є їх оптична прозорість у широкому інтервалі довжин хвиль. Найбільш потенційно привабливими матеріалами для такого застосування є широкозонні напівпровідники групи A2B6 та тверді розчини на їх основі, в тому числі – Zn1-xMnxTe. Цей матеріал має p-тип провідності, що дозволяє використовувати поглинаючі шари n-типу, велику ширину забороненої зони (ЗЗ). Керована зміна концентрації марганцю дозволяє змінювати період гратки розчину, що дозволяє отримувати гетеропереходи для створення приладів мікроелектроніки та геліоенергетики з границею розділу близькою до ідеальної. У даній роботі досліджено залежність оптичних властивостей плівок твердих розчинів Zn1-xMnxTe від часу їх осадження та температури підкладки.
Appears in Collections: Наукові видання (ЕлІТ)

Views

Canada Canada
1
China China
13
France France
3
Germany Germany
7
Italy Italy
1
Netherlands Netherlands
1
Russia Russia
2
Ukraine Ukraine
451
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
82

Downloads

China China
4
France France
1
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
452
Unknown Country Unknown Country
18

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.