Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38264
Title: Вплив часу осадження на оптичні характеристики плівок Zn1-xMnxTe, отриманих методом КЗО
Authors: Klymov, Oleksii Volodymyrovych
Kurbatov, Denys Ihorovych 
Opanasiuk, Anatolii Serhiiovych 
Кудій, Д.А.
Keywords: тонкі плівки
тонкие пленки
thin films
оптичні властивості
оптические свойства
optic properties
Issue Year: 2014
Publisher: Астропринт
Citation: Вплив часу осадження на оптичні характеристики плівок Zn1-xMnxTe, отриманих методом КЗО [Текст] / О.В. Климов, Д.І. Курбатов, А.С. Опанасюк, Д.А. Кудій // Сенсорна електроніка та мікросистемні технології: 6-та Міжнародна науково-технічна конференція (з виставкою розробок та промислових зразків сенсорів) "СЕМСT-6", Україна, Одеса, 29.09 - 03.10.2014 р. - Одеса: Астропринт, 2014. - C. 74.
Abstract: Однією з основних характеристик віконних шарів плівкових сонячних перетворювачів є їх оптична прозорість у широкому інтервалі довжин хвиль. Найбільш потенційно привабливими матеріалами для такого застосування є широкозонні напівпровідники групи A2B6 та тверді розчини на їх основі, в тому числі – Zn1-xMnxTe. Цей матеріал має p-тип провідності, що дозволяє використовувати поглинаючі шари n-типу, велику ширину забороненої зони (ЗЗ). Керована зміна концентрації марганцю дозволяє змінювати період гратки розчину, що дозволяє отримувати гетеропереходи для створення приладів мікроелектроніки та геліоенергетики з границею розділу близькою до ідеальної. У даній роботі досліджено залежність оптичних властивостей плівок твердих розчинів Zn1-xMnxTe від часу їх осадження та температури підкладки.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38264
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (ЕлІТ)

Views
Other78
Canada1
China13
Germany7
France3
United Kingdom1
Italy1
Netherlands1
Russia2
Ukraine2
Downloads
Other16
China4
Germany2
France1
Ukraine16


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Klymov_Vplyv_chasu_osadzhennya_na_optychni_kharakterystyky_plivok_Zn1-xMnxTe,_otrymanykh_metodom_KZO.pdf219.74 kBAdobe PDF39Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.