Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38316
Title: Структурні властивості та елементний склад полікристалічних плівок Zn1-xMnxTe
Authors: Klymov, Oleksii Volodymyrovych
Kurbatov, Denys Ihorovych 
Гуіа, Луїс Манел
Гуиа, Луис Манел
Guia, Luis Manel
Keywords: тонкі плівки
тонкие пленки
thin films
структурні властивості
структурные свойства
structure properties
Issue Year: 2014
Publisher: Львівський національний університет ім. І.Франка
Citation: Климов, О.В. Структурні властивості та елементний склад полікристалічних плівок Zn1-xMnxTe [Текст] / О.В. Климов, Д.І. Курбатов, Л.М. Гуіа // Еврика-2014: Міжнародна наукова конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики (Львів, 15-17 травня 2014 р.). - Львів, 2014. - C. 181.
Abstract: Останнім часом увагу багатьох дослідників в області матеріалознавства привертають плівки халькогенідних сполук групи А2В6, таких як ZnTe, CdSe, ZnS та ін., а також напівмагнітних твердих розчинів на їх основі - Zn1-xMnxTe, Cd1-xMnxSe та Zn1-xMnxS. Ці шари знаходять широке використання у мікро- та оптоелектроніці, геліоенергетиці та спінтроніці. Завдяки своїм унікальним фотолюмінесцентним особливостям ці матеріали дозволяють створювати ефективні світлодіоди, вони можуть також використовуватися як матеріали детекторів та віконні шари плівкових сонячних елементів. При цьому при отриманні плівкових зразків існує суттєва залежність їх оптичних та електрофізичних властивостей від структурного та елементного стану.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38316
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (ЕлІТ)

Views
Other69
Canada1
Germany5
France2
United Kingdom2
Poland4
Ukraine1
United States2
Downloads
Other25
China2
Germany2
France1
Ukraine8


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Klymov_Strukturni_vlastyvosti_ta_elementnyy_sklad_polikrystalichnykh_plivok_Zn1-xMnxTe.pdf206.21 kBAdobe PDF38Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.