Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39368
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Моделювання ефектів синхронізації активних елементів у просторово-розподілених середовищах
Authors Kniaz, Ihor Oleksandrovych
Пахненко, С.Д.
Keywords комп’ютерне моделювання
компьютерное моделирование
computer simulation
кольорові флуктуації
цветные флуктуации
color fluctuations
інтенсивність шуму
интенсивность шума
noise level
синхронізація
синхронизация
synchronization
Type Conference Papers
Date of Issue 2014
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39368
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Пахненко, С.Д. Моделювання ефектів синхронізації активних елементів у просторово-розподілених середовищах [Текст] / С.Д. Пахненко, І.О. Князь // Інформатика, математика, автоматика: матеріали та програма науково-технічної конференції, м. Суми, 21-26 квітня 2014 р. / Відп. за вип. С.І. Проценко. — Суми: СумДУ, 2014. — С. 169.
Abstract На сьогоднішній день маловивченими є властивості складних систем (неприклад, нейросистем), що складаються із великої кількості активних елементів. Останні характеризуються наявністю трьох станів: активності (збудження), спокою та рефрактерності. Перехід елементу із стану спокою у збуджений стан (у цьому стані він здатен збуджувати сусідні елементи) можливий лише за умови достатнього зовнішнього впливу. При цьому, за умови періодичного впливу, елемент здатен здійснювати ланцюжок циклічних переходів із одного стану в інший. Становить інтерес вивчення феноменів синхронізації окремих елементів системи, розповсюдження автохвиль, утворення просторових та часових патернів, тощо.
Appears in Collections: Наукові видання (ЕлІТ)

Views

Canada Canada
1
China China
10
France France
2
Germany Germany
4
Italy Italy
1
Ukraine Ukraine
90
United States United States
2
Unknown Country Unknown Country
8

Downloads

China China
5
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
91
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
Pakhnenko_computer simulation.pdf 158,89 kB Adobe PDF 99

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.