Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39368
Title: Моделювання ефектів синхронізації активних елементів у просторово-розподілених середовищах
Authors: Kniaz, Ihor Oleksandrovych
Пахненко, С.Д.
Keywords: комп’ютерне моделювання
компьютерное моделирование
computer simulation
кольорові флуктуації
цветные флуктуации
color fluctuations
інтенсивність шуму
интенсивность шума
noise level
синхронізація
синхронизация
synchronization
Issue Year: 2014
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Пахненко, С.Д. Моделювання ефектів синхронізації активних елементів у просторово-розподілених середовищах [Текст] / С.Д. Пахненко, І.О. Князь // Інформатика, математика, автоматика: матеріали та програма науково-технічної конференції, м. Суми, 21-26 квітня 2014 р. / Відп. за вип. С.І. Проценко. — Суми: СумДУ, 2014. — С. 169.
Abstract: На сьогоднішній день маловивченими є властивості складних систем (неприклад, нейросистем), що складаються із великої кількості активних елементів. Останні характеризуються наявністю трьох станів: активності (збудження), спокою та рефрактерності. Перехід елементу із стану спокою у збуджений стан (у цьому стані він здатен збуджувати сусідні елементи) можливий лише за умови достатнього зовнішнього впливу. При цьому, за умови періодичного впливу, елемент здатен здійснювати ланцюжок циклічних переходів із одного стану в інший. Становить інтерес вивчення феноменів синхронізації окремих елементів системи, розповсюдження автохвиль, утворення просторових та часових патернів, тощо.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39368
Type: Theses
Appears in Collections:Наукові видання (ЕлІТ)

Views
Other7
Canada1
China10
Germany4
France2
Italy1
Ukraine1
United States2
Downloads
Other1
China5
Germany2
Ukraine8


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Pakhnenko_computer simulation.pdf158.89 kBAdobe PDF16Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.