Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39393
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Дослідження впливу шуму та деформаційного дефекту модуля зсуву на фазові діаграми режимів межового тертя
Authors Manko, Nataliia Mykolaivna
Liashenko, Yakiv Oleksandrovych  
Keywords межове тертя
граничное трение
boundary friction
вплив шуму
влияние шума
effects of noise
адитивні флуктуації
аддитивные флуктуации
additive fluctuations
деформация
деформація
deformation
фазовая диаграмма
фазова діаграма
phase diagram
Type Conference Papers
Date of Issue 2014
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39393
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Манько, Н.М. Дослідження впливу шуму та деформаційного дефекту модуля зсуву на фазові діаграми режимів межового тертя [Текст] / Н.М. Манько, Я.О. Ляшенко // Інформатика, математика, автоматика: матеріали та програма науково-технічної конференції, м. Суми, 21-26 квітня 2014 р. / Відп. за вип. С.І. Проценко. — Суми: СумДУ, 2014. — С. 174.
Abstract За допомогою системи трьох диференціальних рівнянь для напружень, деформації і температури змащувального шару описано нетривіальну поведінку мастила, при взаємному переміщенні двох гладких поверхонь, що труться, у рамках синергетичного представлення межового тертя. Відомо, що теплові флуктуації присутні в будь-якому експерименті, а для нанорозмірних трибологічних систем їх влив може бути критичним і, наприклад, призводити до зменшення тертя.
Appears in Collections: Наукові видання (ЕлІТ)

Views

Canada Canada
529
China China
1
France France
2
Germany Germany
530
Netherlands Netherlands
1581
Poland Poland
3
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
237
United Kingdom United Kingdom
3163
United States United States
267
Unknown Country Unknown Country
11

Downloads

China China
3
France France
1
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
208
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
2

Files

File Size Format Downloads
Manko_boundary friction.pdf 184,59 kB Adobe PDF 218

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.