Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39620
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Модель управління маркетингом у системі менеджменту промислового підприємства
Other Titles Модель управления маркетингом в системе менеджмента промышленного предприятия
Model of marketing management in management system of industrial enterprise
Authors Райко, Д.В.
Лебедева, Л.Е.
Keywords концептуальна модель
управління маркетингом
маркетинговий менеджмент
система «споживач-підприємство-партнер»
служба маркетингу
концептуальная модель
управление маркетингом
маркетинговый менеджмент
система «потребитель-предприятие-партнер»
служба маркетинга
conceptual model
marketing management
marketing control
«consumer-enterprise-partner» system
marketing service
Type Article
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39620
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Райко, Д.В. Модель управління маркетингом у системі менеджменту промислового підприємства [Текст] / Д.В. Райко, Л.Е. Лебедєва // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2015. - № 1. - С. 107-123.
Abstract Метою цієї статті є створення розгорнутої концептуальної моделі управління маркетингом у системі менеджменту промислового підприємства – підприємство необхідно розглядати як відкриту систему та частину системи «споживач-підприємство-партнер», підґрунтям розвитку якої є маркетинг, управління якого повинно складатися із 5 блоків (інформаційний, організаційний, людських ресурсів, планування, оцінки та контролю), що забезпечують виконання маркетингових функцій на підприємстві, яка на відміну від наявних розробок ґрунтується на забезпеченні безперервного зв'язку підприємства з партнерами, споживачами на основі маркетингових партнерських відносин, вирішенні низки практичних проблем ефективного господарювання за рахунок використання сучасних механізмів маркетингу на засадах інтеграції з менеджментом.
Целью данной статьи является создание развернутой концептуальной модели управления маркетингом в системе менеджмента промышленного предприятия – предприятие рассматривается как открытая система и составляющая системы «потребитель-предприятие-партнер», основой развития является маркетинг, управление которого будет базироваться на 5 блоках (информационный, организационный, человеческих ресурсов, планирования, оценки и контроля), обеспечивающих выполнение маркетинговых функций на предприятии, которая, в отличие от имеющихся разработок, обеспечивает непрерывную связь предприятия с партнерами, потребителями на основе маркетинговых партнерских отношений, решением ряда практических проблем эффективного хозяйствования за счет использования современных механизмов маркетинга на основе интеграции с менеджментом.
The aim of the article. The aim of the article is to create an open conceptual model of marketing management in management system of industrial enterprise that has certain theoretical and practical significance.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій

Views

Canada Canada
1
Czechia Czechia
1
France France
1
Germany Germany
23158
Italy Italy
3
Japan Japan
1
Netherlands Netherlands
3860
Serbia Serbia
1
Taiwan Taiwan
1
Ukraine Ukraine
68222
United Kingdom United Kingdom
15438
United States United States
2555
Unknown Country Unknown Country
35

Downloads

China China
4
Czechia Czechia
1
France France
20
Germany Germany
23159
Italy Italy
2
Moldova Moldova
1
Netherlands Netherlands
1
Norway Norway
1
Russia Russia
13
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
68223
United Kingdom United Kingdom
15437
United States United States
1184
Unknown Country Unknown Country
142

Files

File Size Format Downloads
Raiko_Lebedeva_Upravlinnya.pdf 622,18 kB Adobe PDF 108189

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.