Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39700
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Теоретичні аспекти формування та управління портфелем екологічно орієнтованих бізнесів регіону
Other Titles Теоретические аспекты формирования и управления портфелем экологически ориентированных бизнесов региона
Authors Shkarupa, Olena Vasylivna  
Бурич, І.В.
Keywords бізнес-портфель
стратегія
інновації
економічні інструменти
зелена економіка
бизнес-портфель
стратегия
инновации
кластер
экономические инструменты
зеленая экономика
business portfolio
strategy
innovation
cluster
economic instruments
green economy
Type Article
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39700
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Шкарупа, О.В. Теоретичні аспекти формування та управління портфелем екологічно орієнтованих бізнесів регіону [Текст] / О.В. Шкарупа, І.В. Бурич // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2015. - № 1. - С. 240-252.
Abstract У статті досліджено перспективи формування та управління бізнес-портфелем екологічно орієнтованих бізнес-проектів для створення нових видів кластерів на основі можливостей виробництва екологічних товарів і послуг у регіоні. Враховуючи напрямки стратегічного регіонального розвитку України, авторами зроблені висновки про необхідність формування єдиного інструментарію, який би сприяв охопленню й акумулюванню результатів діяльності різних інноваційних структур і бізнесу в цілому в регіоні. У рамках цього дослідження розглянуто теоретико-методологічні та управлінські засади формування бізнес-портфеля екологічно орієнтованих проектів у системі управління регіоном.
В статье исследованы перспективы формирования и управления бизнес-портфелем экологически ориентированных бизнес-проектов с целью создания новых видов кластеров на основе возможностей производства экологических продуктов и услуг в регионе. Учитывая направления стратегического регионального развития Украины, авторами сделаны выводы о необходимости формирования единого инструментария, который бы способствовал аккумулированию возможностей и приоритетов деятельности различных инновационных структур и бизнеса в целом в регионе. В рамках данного исследования рассмотрены теоретико-методологические и управленческие основы формирования бизнес-портфеля экологически ориентированных проектов в системе управления регионом.
The aim of the article. The aim of the article is to study the theoretical and methodological principles for environmentally oriented businesses formulating and portfolio management in the region.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій

Views

Canada Canada
1
Czech Republic Czech Republic
3
France France
63
Germany Germany
8
Italy Italy
1
Japan Japan
1
Poland Poland
1
Russia Russia
1
South Africa South Africa
1
Ukraine Ukraine
337
United States United States
5
Unknown Country Unknown Country
20

Downloads

Brazil Brazil
4
China China
2
France France
5
Germany Germany
2
Italy Italy
1
Russia Russia
1
Thailand Thailand
1
Ukraine Ukraine
232
United States United States
3
Unknown Country Unknown Country
68

Files

File Size Format Downloads
Shkarupa_Burych_Ecologic.pdf 642,24 kB Adobe PDF 319

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.