Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39706
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Електродинамічні характеристики розподілено-зв'язаних діелектричних хвилеводів з екраном змінної провідності
Authors Радько, А.С.
Нагнибіда, В.В.
Keywords електродинамічні характеристики
электродинамические характеристики
electrodynamic characteristics
провідність
проводимость
conductance
Type Conference Papers
Date of Issue 2014
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39706
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Радько, А.С. Електродинамічні характеристики розподілено-зв'язаних діелектричних хвилеводів з екраном змінної провідності [Текст] / А.С. Радько, Н.Н. Нагнибіда ; наук. кер. О.С. Кривець // Фізика, електроніка, електротехніка : матеріали та програма науково-технічної конференції, м. Суми, 21-26 квітня 2014 р. / Відп. за вип. С.І. Проценко. - Суми : СумДУ, 2014. - С. 111.
Abstract Широке розповсюдження та використання, як окремих приладів так і елементної бази електроніки НВЧ, отримали хвилеводні системи із розподіленим зв‘язком. Найбільш відомими серед них є спрямовані відгалужувачі, хвилеводно-пучкові перетворювачі, елементи сумарнорізнецевих перетворювачів сигналів, пристрої на базі планарних лінз Люненберга. Тому питання оптимізації вже відомих та пошук нових способів керування міжхвилеводним розподіленим зв‘язком в таких системах є актуальними.
Appears in Collections: Наукові видання (ЕлІТ)

Views

Canada Canada
1
France France
2
Germany Germany
507
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1010
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
242
United Kingdom United Kingdom
3797
United States United States
2020
Unknown Country Unknown Country
11

Downloads

China China
3
EU EU
3
France France
2
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
199
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
2

Files

File Size Format Downloads
radko_conductance.pdf 220,88 kB Adobe PDF 213

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.