Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39927
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Електричні властивості матеріалів контактів на основі плівок Fe і Ge
Authors Vlasenko, Oleksandr Volodymyrovych  
Odnodvorets, Larysa Valentynivna
Кошіль, О.П.
Keywords електричні властивості
электрические свойства
electrical properties
двошарові плівки
двухслойные пленки
dual-layer films
Type Conference Papers
Date of Issue 2014
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39927
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Власенко, О.В. Електричні властивості матеріалів контактів на основі плівок Fe і Ge [Текст] / О.В. Власенко, О.П. Кошіль, Л.В. Однодворець // Фізика, електроніка, електротехніка : матеріали та програма науково-технічної конференції, м. Суми, 21-26 квітня 2014 р. / Відп. за вип. С.І. Проценко. - Суми : СумДУ, 2014. - С. 170-171.
Abstract За допомогою омічних невипрямних контактів, від якості яких в значній мірі залежать характеристики, надійність і ресурс роботи мікроелектронних приладів, відбувається електричне з’єднання напівпровідників (НП) з металевими (Ме) елементами і провідниками. Основною характеристикою омічного контакту є його опір на квадрат площі, який складається із послідовно з’єднаних опорів: приконтактної області НП та пов’язаного із проходженням електронами потенціального бар’єру. Авторами було показано, що в сплавних омічних контактах Ме/НП у процесі термообробки відбуваються розчинення НП в Ме, рекристалізація та можливий прояв механізму протікання струму по металевим шунтам, які являють собою атоми метала, що осаджуються в місцях концентрації дефектів (наприклад, дислокацій), і закорочують шар об’ємного заряду. При цьому на краях таких ліній концентрується електричне поле і струм протікає за рахунок польової емісії.
Appears in Collections: Наукові видання (ЕлІТ)

Views

Canada Canada
1
China China
1
Czechia Czechia
1
France France
3
Germany Germany
4
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
3
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
290
United Kingdom United Kingdom
1279
United States United States
960
Unknown Country Unknown Country
13

Downloads

China China
3
Czechia Czechia
1
EU EU
3
France France
1
Germany Germany
2
Norway Norway
2
Romania Romania
1
Russia Russia
5
Ukraine Ukraine
293
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
3
Unknown Country Unknown Country
54

Files

File Size Format Downloads
vlasenko_dual-layer_films.pdf 392,9 kB Adobe PDF 369

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.