Search


Clear search fields
Showing results 20 to 30 of 211
Issue Year Title Author(s) Type Views Downloads
2016 Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у хворих із хронічною нирковою недостатністю Висоцька, О.О. Masters thesis 119156 247871
2010 Порівняльний аналіз гіпотензивної і нефропротекторної ефективності двокомпонентної терапії при ренопаренхіматозній артеріальній гіпертензії Pohorielova, Oksana Serhiivna; Зеленська, Н.П.; Фесюк, Н.І. Conference Papers 95266 3545
2013 Вплив комбінованої терапії на функціональний стан лівого шлуночка у хворих при артеріальній гіпертензії з ожирінням Симітко, В.С. Conference Papers 3235 2287
2009 Ураження органів-мішеней у хворих на артеріальну гіпертензію середньо-тяжкого ступеню Laba, Viktor Vasylovych Conference Papers 38047 2831
2016 Частота генотипів за T134967G поліморфізмом гена АNКН у хворих із гострим коронарним синдромом з нормальним артеріальним тиском та артеріальною гіпертензією Rozumenko, Inna Oleksandrivna; Прасол, Д.А.; Harbuzova, Viktoriia Yuriivna Conference Papers 6325 8176
2016 Якість життя та рівень артеріального тиску у хворих з ізольованою систолічною артеріальною гіпертензією Ataman, Yurii Oleksandrovych; Єрмоленко, Т.С.; Перешивайло, О.І.; Рябоконь, О.А. Conference Papers 3028 526
2009 Клінічні ефекти телмісартану у хворих на артеріальну гіпертензію високого ризику Lozova, Tetiana Anatoliivna; Легарьова, С.О.; Андрієнко, Н.Ф.; Волкуневіч, В.М. Conference Papers 43428 6535
2016 Клинико-лабораторные параллели тяжести псориаза и состояния апоптоза у пациентов с сопутствующей артериальной гипертензией Макурина, Г.И. Conference Papers 5125 133
2006 Особливості клінічного перебігу артеріальної гіпертензії у осіб похилого віку Shapovalova, Inna Mykolaivna; Demikhova, Nadiia Volodymyrivna; Коренєв, О.І.; Чоповський, В.М. Conference Papers 55631 6540
2016 Місце метаболічної терапії у лікуванні ішемічної хвороби серця, та її вплив на перебіг хвороби Мещенінов, А.І. Masters thesis 41648 26540