Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40691
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Залежність параметрів низькочастотної дисперсії від одновісного тиску у кристалах GaSe
Authors Флюнт, О.Є.
Keywords низькочастотна дисперсія
низкочастотная дисперсия
low-frequency dispersion
діелектрична проникність
диэлектрическая проницаемость
permittivity
одновісний тиск
одноосное давление
uniaxial pressure
кристали
кристаллы
crystals
Type Conference Papers
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40691
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Флюнт, О.Є. Залежність параметрів низькочастотної дисперсії від одновісного тиску у кристалах GaSe [Текст] / О.Є. Флюнт // Фізика, електроніка, електротехніка: матеріали та програма науково-технічної конференції, м. Суми, 20-25 квітня 2015 р. / Відп. за вип. С.І. Проценко. — Суми: СумДУ, 2015. — С. 54.
Abstract В частотному діапазоні діелектричного спектра, в якому домінує низькочастотна дисперсія (НЧД), дійсна та уявна частини відносної діелектричної проникності зростають з пониженням частоти змінного електричного поля відповідно до степеневого закону 1/1-n з малими значеннями n. З пониженням частоти на декілька порядків дійсна та уявна частини діелектричної проникності матеріалу можуть зрости на, приблизно, таке ж саме значення порядків. Не зважаючи на великі значення діелектричної проникності та діелектричних втрат на низьких частотах, детальні дослідження НЧД часто вказують саме на об’ємний характер процесів поляризації.
Appears in Collections: Наукові видання (ЕлІТ)

Views

Canada Canada
1
China China
1
Croatia Croatia
1
France France
1
Germany Germany
4625
Greece Greece
4628
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
772
Ukraine Ukraine
4629
United Kingdom United Kingdom
3083
United States United States
386
Unknown Country Unknown Country
11

Downloads

China China
3
Germany Germany
2
Poland Poland
1
Ukraine Ukraine
4627
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
Flunt_permittivity.pdf 282,35 kB Adobe PDF 4635

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.