Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40982
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Вплив опромінення швидкими нейтронами на фотолюмінесценцію тонких плівок CdZnTe
Authors Рашковецький, Л.В.
Стрільчук, О.М.
Пляцко, С.В.
Keywords тонкие пленки
тонкі плівки
thin film
монокристали
монокристаллы
monocrystals
фотолюмінесценція
фотолюминесценция
photoluminescence
Type Conference Papers
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40982
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Рашковецький, Л.В. Вплив опромінення швидкими нейтронами на фотолюмінесценцію тонких плівок CdZnTe [Текст] / Л.В. Рашковецький, О.М. Стрільчук, С.В. Пляцко // Фізика, електроніка, електротехніка: матеріали та програма науково-технічної конференції, м. Суми, 20-25 квітня 2015 р. / Відп. за вип. С.І. Проценко. — Суми: СумДУ, 2015. — С. 137.
Abstract Дослідження радіаційно-термічної стабільності сенсорів на основі монокристалів і плівок телуриду кадмію є надзвичайно актуальною задачею. У даній роботі вперше представлені результати досліджень впливу потоку швидких нейтронів на спектри низькотемпературної (77К) фотолюмінесценції тонких плівок Cd1 – xZnxTe (x = 0.1 мол. дол.) товщиною 10-20 мкм, вирощених методом рідинної епітаксії з телурового розчину при температурі 500 С, на підкладках CdTe.
Appears in Collections: Наукові видання (ЕлІТ)

Views

Canada Canada
1
Germany Germany
2
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
172
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
74
United Kingdom United Kingdom
686
United States United States
1030
Unknown Country Unknown Country
4

Downloads

China China
4
Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
75
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
170
Unknown Country Unknown Country
2

Files

File Size Format Downloads
Rashkovetskyi_photoluminescence.pdf 283,8 kB Adobe PDF 254

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.