Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41079
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Моделювання ефектів синхронізації двох автоколивальних нелінійних систем
Authors Яворська, В.
Kniaz, Ihor Oleksandrovych
Keywords синхронізації нелінійних осциляторних систем
синхронизации нелинейных осциляторных систем
інженерні системи
инженерные системы
Type Conference Papers
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41079
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Яворська, В. Моделювання ефектів синхронізації двох автоколивальних нелінійних систем [Текст] / В. Яворська, І.О. Князь // Інформатика, математика, автоматика : матеріали та програма науково-технічної конференції, м. Суми, 20-25 квітня 2015 р. / Відп. за вип. С.І. Проценко. — Суми : СумДУ, 2015. — С. 188.
Abstract Як відомо, ефект синхронізації нелінійних осциляторних систем полягає у встановленні певних співвідношень між фазами коливань у результаті їх взаємодії. При цьому, у рамках теорії синхронізації розглядають вимушену синхронізації або взаємну синхронізацію. Остання представляє собою значний інтерес, оскільки дозволяє пояснити механізми синхронізації у багатьох реальних системах: інженерні системи, нейронні сітки, біологічні клітини та популяції тощо. Хоча класична теорія синхронізації, на сьогодні, є практично сформованою, відкритим залишається ряд питань про роль флуктуацій у процесах синхронізації [1, 2].
Appears in Collections: Наукові видання (ЕлІТ)

Views

Canada Canada
1
Germany Germany
5
Italy Italy
2
Ukraine Ukraine
19
Unknown Country Unknown Country
7

Downloads

China China
2
Germany Germany
2
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
20
Unknown Country Unknown Country
8

Files

File Size Format Downloads
yavorska.pdf 364,05 kB Adobe PDF 33

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.