Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41584
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Фінансово-правові засади проведення національним банком України грошово-кредитної політики
Authors Дегтяр, А.А.
Кібець, В.О.
Keywords фінансова система України
финансовая система Украины
Ukraine's financial system
грошово-кредитна політика
денежно-кредитная политика
monetary policy
Національний банк України
Национальный банк Украины
National Bank of Ukraine
економічне зростання
экономический рост
economic growth
Type Conference Papers
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41584
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Дегтяр, А.А. Фінансово-правові засади проведення національним банком України грошово-кредитної політики [Текст] / А.А. Дегтяр, В.О. Кібець // Діяльність органів публічної влади щодо забезпечення стабільності та безпеки суспільства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 21-22 травня 2015 р. / За ред.: А.М. Куліша, М.М. Бурбики, О.М. Рєзніка. — Суми : СумДУ, 2015. — С. 100-104.
Abstract У прагненні до ефективного розвитку фінансової системи України та стабільного функціонування банківської системи важливого значення набуває вдосконалення банківської діяльності в державі та її ефективне правове регулювання. Належне правове регулювання грошово-кредитних відносин сприяє надійності функціонування фінансової системи в цілому, тож для забезпечення стабільності грошового обігу держава, як визначено Конституцією України, уповноважує Національний банк України (далі – НБУ) на проведення відповідної політики. Грошово-кредитну політику відповідно до Закону України «Про Національний банк України» [1] слід тлумачити як систему заходів із регулювання грошового обігу та кредиту, які спрямовані на економічне зростання, стримування інфляції, забезпечення стабільності грошової одиниці України, забезпечення зайнятості населення, регулювання платіжного балансу з метою збалансування і задоволення суспільного попиту на гроші.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Canada Canada
1
EU EU
1
France France
3
Germany Germany
9
Japan Japan
1
Netherlands Netherlands
1523
Russia Russia
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
466
United Kingdom United Kingdom
6086
United States United States
1015
Unknown Country Unknown Country
20

Downloads

China China
508
EU EU
2
France France
4
Germany Germany
8
Hungary Hungary
1
Japan Japan
1
Poland Poland
1
Russia Russia
3
Ukraine Ukraine
510
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
4
Unknown Country Unknown Country
76

Files

File Size Format Downloads
degtayr.pdf 346,83 kB Adobe PDF 1119

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.