Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41751
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Лазерна поляриметрична діагностика в морфології
Authors Антонюк, О.П.
Ушенко, О.Г.
Keywords лазерна поляриметрична діагностика
лазерная поляриметрическая диагностика
laser polarimetric diagnostics
кісткова тканина
костная ткань
bone tissue
Type Conference Papers
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41751
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Антонюк, О.П. Лазерна поляриметрична діагностика в морфології [Текст] / О.П. Антонюк, О.Г. Ушенко // Морфологічні дослідження - виклики сучасності : збірник тез доповідей науково-практичної конференції, м. Суми, 23-24 квітня. - Суми : СумДУ, 2015. - С. 89-92.
Abstract Формалізм матриці Джонса використовується для класифікації та подальшої диференціації сукупності поляризаційних властивостей основних типів біологічних тканин людини. Елементи матриці Джонса описують оптичні властивості біологічними тканинами з поляризаційного картографування азимутів і еліптичностей з наступним використанням статистичного та кореляційного аналізу двовимірних розподілів матричних елементів. Розвитком лазерної поляриметрії розподілів азимутів еліптичностей є сукупність методів поляризаційної нефелометрії, які базуються на визначенні кутових залежностей статистично усереднених за всією сукупністю оптичних неоднорідностей матриці розсіяння світла з використанням матриці Мюллера.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

Canada Canada
1
China China
1
France France
6
Germany Germany
9
Indonesia Indonesia
1
Japan Japan
4
Lithuania Lithuania
23085
Moldova Moldova
4
Netherlands Netherlands
3302
Poland Poland
12
Singapore Singapore
96
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
929
United Kingdom United Kingdom
15387
United States United States
3300
Unknown Country Unknown Country
25

Downloads

China China
5
France France
3
Germany Germany
4
Palestinian Territories Palestinian Territories
1
Poland Poland
4
Russia Russia
2
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
1111
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
3300
Unknown Country Unknown Country
13

Files

File Size Format Downloads
Antoniuk.pdf 1,56 MB Adobe PDF 4445

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.