Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42159
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Зв'язов К121Q-поліморфізму гена ектонуклеотид пірофосфатази/фосфодіестерази 1 (ENPP1) з цукровим діабетом 2 типу в осіб різної статі
Authors Harbuzova, Viktoriia Yuriivna  
Hrybova, Iryna Vasylivna
Загребельна, А.О.
Савченко, С.Ю.
Keywords цукровий діабет
сахарный диабет
diabetes mellitus
Type Conference Papers
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42159
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Зв'язов К121Q-поліморфізму гена ектонуклеотид пірофосфатази/фосфодіестерази 1 (ENPP1) з цукровим діабетом 2 типу в осіб різної статі / І.В. Грибова, А.О. Загребельна, В.Ю. Гарбузова, С.Ю. Савченко // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 23-24 квітня 2015 р. / Н.В. Деміхова. — Суми : СумДУ, 2015. — С. 198.
Abstract Ектонуклеотид пірофосфотаза/фосфодіестераза 1 (ENPP1) – фермент, який каталізує гідроліз 5’ фосфодіефірних зв’язків у структурі аденінових нуклеотидів. Ген ENPP1 міститься в 6-й (6q22–23q) хромосомі, має 25 екзонів і 24 інтрони. Мутації в цьому гені є причиною виникнення інсулінорезистентності та розвитку цукрового діабету 2 типу (ЦД 2 типу). Сьогодні відомо близько 2 тисяч однонуклеотидних поліморфізмів гена ЕNРР1 людини. Доведений зв'язок поліморфізму четвертого екзону K121Q (rs1044498) з цукровим діабетом 2 типу в багатьох популяціях світу. Щодо української популяції, то такі дані відсутні.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

Canada Canada
1
EU EU
1
France France
2
Germany Germany
8
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
817
Poland Poland
5
Russia Russia
2
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
367
United Kingdom United Kingdom
3264
United States United States
411
Unknown Country Unknown Country
14

Downloads

China China
410
Germany Germany
4894
Hungary Hungary
1
Ukraine Ukraine
323
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
6

Files

File Size Format Downloads
Hrybova_Zahrebelna.pdf 645,14 kB Adobe PDF 5636

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.