Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42190
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Значення амінотрансфераз у діагностиці інсулінорезистентності при надмірній масі тіла та ожирінні у дітей
Authors Козак, К.В.
Keywords амінотрансферази
аминотрансферазы
transaminase
інсулінорезистентність
инсулинорезистентность
insulin resistance
ожиріння
ожирение
obesity
Type Conference Papers
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42190
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Козак, К. В. Значення амінотрансфераз у діагностиці інсулінорезистентності при надмірній масі тіла та ожирінні у дітей / К.В. Козак // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 23-24 квітня 2015 р. / Н.В. Деміхова. — Суми : СумДУ, 2015. — С. 247.
Abstract Одним із маркерів інсулінорезистентності (ІР) вважають рівень амінотрансфераз, зокрема аланінамінотрансферази (АлАТ), значення яких зростають при розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки при ожирінні.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

Canada Canada
1
Germany Germany
4
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
457
Romania Romania
1
Ukraine Ukraine
205
United Kingdom United Kingdom
1824
United States United States
229
Unknown Country Unknown Country
12

Downloads

China China
2
Germany Germany
3
Saudi Arabia Saudi Arabia
1
Ukraine Ukraine
180
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
2

Files

File Size Format Downloads
Kozak.pdf 658,08 kB Adobe PDF 190

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.