Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42576
Title: Інноваційна маркетингова діяльність у житловому будівництві
Other Titles: Инновационная маркетинговая деятельность в жилищном строительстве
Innovative marketing activity in housebuilding
Authors: Tielietov, Oleksandr Serhiiovych
Граділь, А.А.
Рудь, М.П.
Keywords: інновації в маркетингу будівництва
маркетинг будівельних послуг
маркетинг житлового будівництва
комплекс будівельного маркетингу
життєвий цикл маркетингу будівництва
инновации в маркетинге строительства
маркетинг строительных услуг
маркетинг жилищного строительства
комплекс строительного маркетинга
жизненный цикл маркетинга строительства
innovations in building marketing
marketing of building services
housebuilding marketing
building marketing complex
life cycle of building marketing
Issue Year: 2015
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Тєлєтов, О.С. Інноваційна маркетингова діяльність у житловому будівництві [Текст] / О.С. Тєлєтов, А.А. Граділь, М.П. Рудь // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2015. - № 3. - С. 33-46.
Abstract: У статті досліджено нові підходи до проектування будівництва об'єктів житлової індустрії, що користуються попитом у споживачів, визначено, за якими критеріями будуються житлові комплекси в містах, сформульовано типовий життєвий цикл будівельного проекту та визначено дії маркетологів на кожному його етапі. Зазначається, що управління маркетингом у будівельній сфері адаптує діяльність того чи іншого будівельного підприємства в умовах динамічних змін сучасних ринкових ситуацій відповідно до таких етапів: проведення аналізу кон'юнктури ринку; вибору ринків, на які буде націлена діяльність організації; розробення комплексу маркетингу; втілення в практичну діяльність намічених заходів. Запропоновані у статті теоретико-методичні розробки дадуть можливість доцільніше застосовувати інструменти маркетингу, що виводить цю галузь на новий, більш високий рівень.
В статье исследованы новые подходы к проектированию строительства объектов жилищной индустрии, пользующиеся спросом у потребителей, определено, по каким критериям строятся жилищные комплексы в городах, сформулирован типичный жизненный цикл строительного проекта и предложены действия маркетологов на каждом его этапе. Отмечено, что управление маркетингом в строительстве адаптирует деятельность того или другого строительного предприятия в условиях динамических изменений современных рыночных ситуаций в соответствии с такими этапами: проведением анализа конъюнктуры рынка; выбор рынков, на которые будет нацелена деятельность организации; разработкой соответствующего комплекса маркетинга. Предложенные в статье теоретико-методические разработки дадут возможность целесообразнее использовать инструменты маркетинга, которые выведут даную отрасль на новый, более высокий уровень.
The article deals with housebuilding industry objects, which are in consumers’ demand, criteria due to which housing complexes are built in cities, typical life cycle of the housing project and marketing scientists’ actions at its each stage.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42576
Type: Article
Appears in Collections:Маркетинг і менеджмент інновацій

Views
Other26
Canada1
China1
Germany4
France3
United Kingdom1
Italy1
Taiwan1
Ukraine16
United States8
Downloads
Other11
China2
Czech Republic1
Germany2
France6
Poland1
Russia5
Thailand1
Ukraine71
United States1


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Tyelyetov_Hradil_Rud.pdf437.44 kBAdobe PDF101Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.