Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/43946
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Інновації як джерело отримання конкурентних переваг в економічній діяльності підприємств
Authors Rot-Sierov, Yevhenii Volodymyrovych
Illiashenko, Serhii Mykolaiovych  
Keywords інновації
инновации
innovations
конкурентні переваги
конкурентные преимущества
competitive advantages
економічна діяльність
экономическая деятельность
economic activity
Type Conference Papers
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/43946
Publisher Сумський державний університет
Citation Рот-Сєров, Є.В. Інновації як джерело отримання конкурентних переваг в економічній діяльності підприємств [Текст] / Є.В. Рот-Сєров, С.М. Ілляшенко // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 27 травня 2015 р. / За заг. ред.: О.В. Прокопенко, М.М. Петрушенка. - Суми : СумДУ, 2015. - С. 257-259.
Abstract В сучасних умовах глобалізації та стрімкого технологічного розвитку надзвичайно актуальним є питання набуття економічними суб’єктами виключних конкурентних переваг. Процеси розвитку, що відбуваються у світовій економіці мають характер безперервності та динамічності. Постійне вдосконалення вже існуючих наукових підходів до вирішення побутових та виробничих завдань і викликів породжує нові види продукції, а часом забезпечує вихід провідними науковцями світу на нові так звані «пласти» науки та технологій. Так,наприклад, проривні технологічні сплески у таких галузях як інформаційні технології, медицина, генна інженерія, нанотехнології та інші наукомісткі галузі, разом зі своєю появою, водночас ставлять питання комерціалізації та можливості масового споживання таких технологій. Таким чином, відбувається так звана поступова «дифузія» технологій на галузеві ринки.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ ФЕМ)

Views

Canada Canada
1
France France
1
Germany Germany
5
Italy Italy
2
Ukraine Ukraine
91
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
13

Downloads

China China
1
EU EU
1
France France
3
Germany Germany
2
Russia Russia
2
Ukraine Ukraine
65
United States United States
3
Unknown Country Unknown Country
36

Files

File Size Format Downloads
Rot_Sierov_innovatsii.pdf 265,06 kB Adobe PDF 113

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.