Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44284
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Моделювання комбінованої дії зовнішніх чинників на біологічні системи на основі дослідження градієнтного поля функції відгуку
Authors Феденко, В.С.
Шемет, С.А.
Keywords біологічні системи
биологические системы
biological systems
Type Conference Papers
Date of Issue 2013
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44284
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Феденко, В.С. Моделювання комбінованої дії зовнішніх чинників на біологічні системи на основі дослідження градієнтного поля функції відгуку [Текст] / В.С. Феденко, С.А. Шемет // Інформатика, математика, автоматика : матеріали та програма науково-технічної конференції, м. Суми, 22-27 квітня 2013 р. / Відп. за вип. С.І. Проценко. - Суми : СумДУ, 2013. - С. 154.
Abstract Біологічні системи є надзвичайно складними об’єктами дослідження, численні зворотні зв’язки яких забезпечують багатоваріантність відгуку на зовнішні чинники, що лежить в основі адаптації до склад- них умов існування. Існування великої кількості складових елементів та можливостей їх взаємодії на усіх рівнях організації (молекула – органела – клітина – тканина – орган –організм) унеможливлює опис поведінки живих об’єктів у рамках єдиної математичної моделі на даному етапі знань. Наближенням до подібного тотального опису живого є виникнення системи підходів “omics”, оскільки успіхи окремих галузей знань дозволили накопичити значний масив даних стосовно структури певних метаболітів – передусім, білків (протеоміка), ліпідів (ліпідоміка), послідовностей генів (геноміка), і опис переважної більшості усіх метаболітів клітини – метаболоміка. Інше наближення до моделювання функцій організму базується на цілісному підході та описі відгуків системи на зовнішні чинники у припущені, що вона є “чорним ящиком”. Одним з наслідків складності біосистем є нелінійність ефектів відгуку навіть на дію окремого чинника. Це спричиняє недостатність існуючих методів опису комбінованого впливу, які базуються на припущенні лінійності дозових ефектів факторів. Залишається не вирішеним питання можливості зміни інтенсивності та типу (синергізм, антагонізм, адитивність) нелінійного ефекту взаємодії в межах факторного простору.
Appears in Collections: Наукові видання (ЕлІТ)

Views

Canada Canada
1
China China
1
France France
2
Germany Germany
3
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
314
Russia Russia
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
137
United Kingdom United Kingdom
1254
United States United States
158
Unknown Country Unknown Country
7

Downloads

Germany Germany
2
Ukraine Ukraine
121
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
4

Files

File Size Format Downloads
Fedenko_biolohichni_systemy.pdf 304,03 kB Adobe PDF 129

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.