Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44350
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Індукована крос-кореляціями реконструкція фазового переходу: чисельний експеримент
Authors Тарасенко, А.С.
Kniaz, Ihor Oleksandrovych
Keywords эксперимент
експеримент
experiment
просторово-розподілена система
пространственно-распределенная система
крос-кореляція
кросс-корреляция
Type Conference Papers
Date of Issue 2013
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44350
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Тарасенко, А.С. Індукована крос-кореляціями реконструкція фазового переходу: чисельний експеримент [Текст] / А.С. Тарасенко, І.О. Князь // Інформатика, математика, автоматика : матеріали та програма науково-технічної конференції, м. Суми, 22-27 квітня 2013 р. / Відп. за вип. С.І. Проценко. - Суми : СумДУ, 2013. - С. 181.
Abstract У представленій роботі розглянуто процес порушення симетрії (самоорганізація) у просторово-розподіленій системі Лоренца, індукований корелюючими кольоровими флуктуаціями. Зазначені переходи типу порушення симетрії, що викликані наявністю зв’язку між флуктуаційними складовим, вперше аналітично були досліджені у роботі [1]. У роботі показано, що збільшення інтенсивності мультиплікативного шуму (або керуючого параметра) приводить до реалізації низки переходів порушення (або відновлення) симетрії у синергетичній системі Лоренца по типу переходів першого та другого роду у рівноважних термодинамічних системах. Треба відмітити, що даний результат був отриманий у рамках розвиненого теоретичного підходу, який базується на апроксимаційних схемах Ван Кампена та Шапіро. Отжевиникає задача перевірки придатності застосованих наближень та отриманих результатів в цілому, яка може бути розв’язана шляхом проведення комп’ютерного експерименту.
Appears in Collections: Наукові видання (ЕлІТ)

Views

Canada Canada
1
China China
1486
France France
2
Germany Germany
3
Japan Japan
1
Ukraine Ukraine
148
United Kingdom United Kingdom
991
United States United States
331
Unknown Country Unknown Country
7

Downloads

China China
149
Germany Germany
1487
Ukraine Ukraine
116
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
5

Files

File Size Format Downloads
Tarasenko_eksperyment.pdf 314,28 kB Adobe PDF 1759

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.