Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44405
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Спосіб безпарашутного спуску освітлювальних елементів освітлювального снаряда артилерії
Authors Derevianchuk, Anatolii Yosypovych
Vakal, Andrii Oleksandrovych
Pushkarov, Yurii Ivanovych
Макєєв, Василь Ілліч
Кучерявенко, Ігор В'ячеславович
Комаров, Володимир Олександрович
Куровська, Тетяна Юріївна
Keywords безпарашутний спуск
освітлювальні елементи
освітлювальний снаряд
ствол гармати
Type Patent
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44405
Publisher Державна служба інтелектуальної власності України
License
Citation Пат. 102390 U Україна, МПК F42B 10/56 (2006.01) F42B 12/42 (2006.01). Спосіб безпарашутного спуску освітлювальних елементів освітлювального снаряда артилерії / А.Й. Дерев'янчук, В.І. Макєєв, А.О. Вакал, І.В. Кучерявенко, Ю.І. Пушкарьов, В.О. Комаров, Т.Ю. Куровська (Україна); заявник та патентовласник Сумський держ. ун-т. - № u201504494; заявл. 08.05.2015; опубл. 26.10.2015, бюл. № 20.
Abstract 1. Спосіб безпарашутного спуску освітлювальних елементів освітлювального снаряда артилерії, що включає вистрілювання зі ствола гармати під кутом до горизонту освітлювального снаряда, спорядженого освітлювальним елементом, розташованим в середині зазначеного снаряда, викидання освітлювального елементу з корпусу освітлювального снаряда у відповідній точці траєкторії його польоту під тиском вибивного заряду, розміщеного в корпусі освітлювального снаряда, підпалювання освітлювального елементу шляхом спрацювання ініціюючого пристрою, розміщеного в корпусі освітлювального снаряда, з наступним формуванням траєкторії поступального руху зазначеного освітлювального елементу у напрямку земної поверхні по низхідній траєкторії з постійною швидкістю зниження, який відрізняється тим, що попередньо перед вистрілюванням освітлювального снаряда зі ствола гармати на освітлювальному елементі через з'єднувальне пристосування для створення підйомної сили закріплюють гальмівний пристрій у вигляді крильчатки, що має не менше двох лопатей, встановлених під кутом до площини обертання та поздовжньої осі освітлювального елементу, і виконаних з можливістю переведення лопатей шляхом їх розкриття від положення, при якому вони прилягають до зовнішньої стінки освітлювального елементу, до положення, при якому лопаті розташовано в площині, перпендикулярній поздовжній осі освітлювального елементу. 2. Спосіб безпарашутного спуску освітлювальних елементів освітлювального снаряда артилерії, за п. 1, який відрізняється тим, що переведення лопатей з транспортного до експлуатаційного положення шляхом їх розкриття від положення, при якому вони прилягають до зовнішньої стінки освітлювального елементу, до положення, при якому лопаті розташовано в площині, що перпендикулярна поздовжній осі зазначеного освітлювального елементу, здійснюють під дією пружних стопорів, розташованих в основі крильчатки.
Appears in Collections: Патенти

Views

Canada Canada
1
France France
537
Germany Germany
6
Netherlands Netherlands
1604
Russia Russia
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
493
United Kingdom United Kingdom
6413
United States United States
539
Unknown Country Unknown Country
23

Downloads

China China
494
France France
3
Germany Germany
2
Italy Italy
1
Ukraine Ukraine
9618
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
495
Unknown Country Unknown Country
36

Files

File Size Format Downloads
getdocument.pdf 303,15 kB Adobe PDF 10650

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.