Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44601
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Розвиток інфраструктурного забезпечення менеджменту знань в організації
Other Titles Развитие инфраструктурного обеспечения менеджмента знаний в организации
Authors Ситник, Н.І.
Keywords менеджмент знань
інфраструктура менеджменту знань
ба
таситне знання
експліситне знання
менеджмент знаний
инфраструктура менеджмента знаний
ба
таситное знание
эксплиситное знание
knowledge management
knowledge management infrastructure
ba
tacit knowledge
explicit knowledge
Type Article
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44601
Publisher Сумський державний університет
Citation Ситник, Н.І. Розвиток інфраструктурного забезпечення менеджменту знань в організації [Текст] / Н.І. Ситник // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2016. - № 1. - С. 126-136.
Abstract У статті аналізується сутність поняття інфраструктури менеджменту знань (МЗ) порівняно з ба – організаційними умовами генерування організаційного знання. До компонентів розвиненої інфраструктури МЗ віднесено загальне знання, фізичний простір, процедури управління людськими ресурсами, інформаційно-комунікативні технології, організаційну структуру й культуру. Досліджено розвиток інфраструктури МЗ залежно від етапу МЗ, на якому знаходиться організація. Показано, що перехід до вищих етапів МЗ супроводжується як зростанням кількості задіяних інфраструктурних компонентів МЗ, так і якісними змінами в їх змісті.
В статье анализируется сущность понятия инфраструктуры менеджмента знаний (МЗ) по сравнению с ба – организационными условиями генерирования организационного знания. К компонентам развитой инфраструктуры МЗ отнесено общее знание, физическое пространство, процедуры управления человеческими ресурсами, информационно-коммуникативные технологии, организационная структура и культура. Исследовано развитие инфраструктуры МЗ в зависимости от этапа МЗ. Показано, что переход на высшие этапы МЗ сопровождается не только ростом количества задействованных инфраструктурных компонентов МЗ, но и качественным изменением их содержания.
The aim of the article is to analyze development of knowledge management infrastructure (KM infrastructure) at various stages of knowledge management evolution at organization.
Appears in Collections: Маркетинг і менеджмент інновацій

Views

Canada Canada
2
China China
1
France France
3
Germany Germany
7
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
39
United States United States
5
Unknown Country Unknown Country
12

Downloads

China China
6
Germany Germany
3
Russia Russia
5
Thailand Thailand
1
Ukraine Ukraine
34
United States United States
4
Unknown Country Unknown Country
8

Files

File Size Format Downloads
Sytnyk_menedzhment_znan.pdf 358,12 kB Adobe PDF 61

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.