Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44601
Title: Розвиток інфраструктурного забезпечення менеджменту знань в організації
Other Titles: Развитие инфраструктурного обеспечения менеджмента знаний в организации
Development of knowledge management infrastructure in organization
Authors: Ситник, Н.І.
Keywords: менеджмент знань
інфраструктура менеджменту знань
ба
таситне знання
експліситне знання
менеджмент знаний
инфраструктура менеджмента знаний
ба
таситное знание
эксплиситное знание
knowledge management
knowledge management infrastructure
ba
tacit knowledge
explicit knowledge
Issue Year: 2016
Publisher: Сумський державний університет
Citation: Ситник, Н.І. Розвиток інфраструктурного забезпечення менеджменту знань в організації [Текст] / Н.І. Ситник // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2016. - № 1. - С. 126-136.
Abstract: У статті аналізується сутність поняття інфраструктури менеджменту знань (МЗ) порівняно з ба – організаційними умовами генерування організаційного знання. До компонентів розвиненої інфраструктури МЗ віднесено загальне знання, фізичний простір, процедури управління людськими ресурсами, інформаційно-комунікативні технології, організаційну структуру й культуру. Досліджено розвиток інфраструктури МЗ залежно від етапу МЗ, на якому знаходиться організація. Показано, що перехід до вищих етапів МЗ супроводжується як зростанням кількості задіяних інфраструктурних компонентів МЗ, так і якісними змінами в їх змісті.
В статье анализируется сущность понятия инфраструктуры менеджмента знаний (МЗ) по сравнению с ба – организационными условиями генерирования организационного знания. К компонентам развитой инфраструктуры МЗ отнесено общее знание, физическое пространство, процедуры управления человеческими ресурсами, информационно-коммуникативные технологии, организационная структура и культура. Исследовано развитие инфраструктуры МЗ в зависимости от этапа МЗ. Показано, что переход на высшие этапы МЗ сопровождается не только ростом количества задействованных инфраструктурных компонентов МЗ, но и качественным изменением их содержания.
The aim of the article is to analyze development of knowledge management infrastructure (KM infrastructure) at various stages of knowledge management evolution at organization.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44601
Type: Article
Appears in Collections:Маркетинг і менеджмент інновацій

Views
Other6
Canada2
China1
Germany7
France3
Russia1
Ukraine6
United States5
Downloads
Other7
China6
Germany3
Russia5
Thailand1
Ukraine34
United States4


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Sytnyk_menedzhment_znan.pdf358.12 kBAdobe PDF60Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.