Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45046
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Оцінка зв'язку BsmI поліморфізму гена VDR з антропометричними показниками у хворих з ішемічним інсультом
Authors Obukhova, Olha Anatoliivna  
Фоменко, І.Г.
Лопатка, О.Ю.
Ataman, Oleksandr Vasylovych  
Keywords поліморфізм генів
полиморфизм генов
gene polymorphism
ішемічний інсульт
ишемический инсульт
ischemic stroke
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45046
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Оцінка зв'язку BsmI поліморфізму гена VDR з антропометричними показниками у хворих з ішемічним інсультом [Текст] / О.А. Обухова, І.Г. Фоменко, О.Ю. Лопатка, О.В. Атаман // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 21-22 квітня 2016 р. / Н.В. Деміхова. — Суми : СумДУ, 2016. — Т.1. — С. 163.
Abstract Актуальність. Інсульт є однією з основних причин смерті в розвинених країнах і тим більше в Україні. Поширеність інсульту і тягар інвалідності, як очікується, зростуть в майбутньому, оскільки відбувається процес старіння населення. Крім віку до чинників ризику розвитку інсульту відносяться артеріальна гіпертензія, паління, цукровий діабет, гіпертрофія лівого шлуночка і фібриляція передсердь. Ожиріння, як правило, передує розвитку артеріальної гіпертензії, цукрового діабету та їх ускладнень, що грає важливу непряму роль в епідеміології ішемічного інсульту. Метою нашої роботи було провести аналіз зв’язку BsmI поліморфізму гена рецептора вітаміну D (VDR) у двох груп, утворених за показником ІМТ (<25 кг/м2 і ≥25 кг/м2) хворих на ішемічний атеротромботичний інсульт (ІАІ).
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

Argentina Argentina
1
Canada Canada
1
China China
2
EU EU
1
Finland Finland
1
France France
8117
Germany Germany
4
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
935
Ukraine Ukraine
290
United Kingdom United Kingdom
4994
United States United States
1869
Unknown Country Unknown Country
15
Vietnam Vietnam
1

Downloads

Canada Canada
1
China China
612
Colombia Colombia
1
EU EU
1
France France
1
Italy Italy
1
South Korea South Korea
1
Thailand Thailand
1
Ukraine Ukraine
255
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
291
Unknown Country Unknown Country
10

Files

File Size Format Downloads
Obukhova_Fomenko.pdf 636,9 kB Adobe PDF 1176

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.