Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45059
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Кількісна оцінка експресії маркерів апоптозу р53 і проліферації Кi-67 селезінки щурів
Authors Шинкар, Н.М.
Удовиченко, С.Я.
Keywords селезінка
селезенка
spleen
дослідження органів тварин
исследования органов животных
research of animal bodies
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45059
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Шинкар, Н.М. Кількісна оцінка експресії маркерів апоптозу р53 і проліферації Кi-67 селезінки щурів [Текст] / Н.М. Шинкар, С.Я. Удовиченко; наук. кер. О.О. Приходько // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 21-22 квітня 2016 р. / Н.В. Деміхова. — Суми : СумДУ, 2016. — Т.1. — С. 38.
Abstract Селезі́нка —периферійний орган лімфоїдного кровотворення та імунного захисту. Піддаючись впливу несприятливих факторів, селезінка володіє системою захисних механізмів, в основі яких лежать процеси клітинного оновлення і апоптозу. Специфічним та оптимальним для широкого використання маркером пролiферацiї є антиген Ki-67. Експресія Ki-67 дає можливість ідентифікувати клітини, що знаходяться в усіх фазах клітинного циклу, окрім фази спокою. Якщо клітина не проліферує, то взаємодія не відбувається. Бiлок p53 є одним з найбільшим регулятором апоптозу. Через численні зв'язки на р53 сходяться сигнали про відхиленнях від оптимуму процесів, а також про наявність структурних пошкоджень, що в залежності від ступеня відхилення, призводить до прискорення процесів репарації і захисту або до зупинки клітинних поділів та апоптозу.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

Canada Canada
1
China China
3
France France
1
Germany Germany
2
Netherlands Netherlands
1071
Sweden Sweden
1
Thailand Thailand
1
Ukraine Ukraine
340
United Kingdom United Kingdom
4281
United States United States
706
Unknown Country Unknown Country
14

Downloads

China China
1
France France
1
India India
1
Thailand Thailand
1
Ukraine Ukraine
310
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
9

Files

File Size Format Downloads
Shynkar_kilkisna.pdf 636,7 kB Adobe PDF 325

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.