Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45079
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Порівняльний аналіз асоціації K121Q-поліморфізму гена ENPP1 з розвитком цукрового діабету 2-го типу в українській та інших європейських популяціях
Authors Marchenko, Iryna Vasylivna
Chayen, Bohdana Yakivna
Harbuzova, Viktoriia Yuriivna  
Keywords цукровий діабет 2-го типу
сахарный диабет 2-го типа
diabetes mellitus type 2
поліморфізм генів
полиморфизм генов
gene polymorphism
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45079
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Марченко, І.В. Порівняльний аналіз асоціації K121Q-поліморфізму гена ENPP1 з розвитком цукрового діабету 2-го типу в українській та інших європейських популяціях [Текст] / І.В. Марченко, Б.Я. Удовиченко, В.Ю. Гарбузова // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини: збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 21-22 квітня 2016 р. / Н.В. Деміхова. — Суми: СумДУ, 2016. — Т.1. — С. 161-162.
Abstract Актуальність. Ектонуклеотид пірофосфатази/фосфодіестерази 1 (ENPP1) – це фермент, що взаємодіє з α-субодиницею рецептора інсуліну та інгібує наступну передачу сигналу інсуліну, за рахунок зменшення аутофосфорилювання β-субодиниць. Кодується однойменним геном, що міститься у 6-й (6q22–23q) хромосомі, має 25 екзонів і 24 інтрони. Існують суперечливі данні щодо асоціації К121Q (rs1044498) поліморфізму 4 екзону гена ENPP1 з розвитком цукрового діабету 2-го типу (ЦД 2-го типу) у багатьох популяціях світу. Мета дослідження – дослідити асоціацію K121Q-поліморфізму гена ENPP1з розвитком ЦД 2-го типу в українській популяції та порівняти її з даними інших європейських досліджень.
Appears in Collections: Наукові видання (МІ)

Views

Canada Canada
1
China China
8009
France France
2
Germany Germany
7
Indonesia Indonesia
1
Ireland Ireland
70086
Israel Israel
1
Italy Italy
2
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1002
Russia Russia
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
465
United Kingdom United Kingdom
641772
United States United States
558170
Unknown Country Unknown Country
15
Venezuela Venezuela
1

Downloads

China China
1
France France
1
Germany Germany
3
Ireland Ireland
1
Israel Israel
1
Lithuania Lithuania
1
Romania Romania
1
Serbia Serbia
1
Ukraine Ukraine
29530
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
390969
Unknown Country Unknown Country
10

Files

File Size Format Downloads
Marchenko_Udovychenko.pdf 1,16 MB Adobe PDF 420520

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.