Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45106
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Зв'язок алельного поліморфізму "генів ектопічної кальцифікації" з розвитком поширених серцево-судинних хвороб та їх ускладнень
Authors Ataman, Oleksandr Vasylovych  
Obukhova, Olha Anatoliivna  
Прасол, Д.А.
Сухарєва, В.А.
Harbuzova, Yelizaveta Antonivna
Keywords алельний поліморфізм
серцево-судинні захворювання
ішемічний атеротромботичний інсульт
Type Technical Report
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45106
Publisher
License
Citation Зв'язок алельного поліморфізму "генів ектопічної кальцифікації" з розвитком поширених серцево-судинних хвороб та їх ускладнень [Текст] : звіт про НДР (проміжний) / Кер. О.В. Атаман. - Суми : СумДУ, 2015. - 105 с.
Abstract Об’єкт дослідження – молекулярно-генетичні механізми розвитку патологічних процесів і хвороб людини. Уперше встановлено, що ризик розвитку ІАТІ у гомозиготних носіїв мінорного алеля С/С (Т2255С поліморфізм гена VKORС1) у 2,2 раза вищий, ніж у гомозигот за основним алелем. Показано, що ризик розвитку ГКС у гомозигот за мінорними алелями B/B (BsmI поліморфізм гена VDR) – у 2,1; Gln/Gln (Arg325Gln поліморфізм гена GGCX) і С/С (Т2255С поліморфізм гена VKORС1) у 2 рази вищий, ніж у гомозиготних носіїв основних алелів – b/b, Arg/Arg, T/T. Встановлення такого зв’язку дасть змогу в майбутньому прогнозувати ризик виникнення і розвитку склеротичних уражень судин та їх тяжких наслідків і на цій основі пропонувати та застосовувати сучасні методи профілактики та лікування в осіб, що мають спадково зумовлену схильність до судинної патології.
Appears in Collections: Звіти з наукових досліджень

Views

Canada Canada
1
France France
8944
Germany Germany
6
Hungary Hungary
1
Italy Italy
2
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
1343
Spain Spain
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
410
United Kingdom United Kingdom
4473
United States United States
2684
Unknown Country Unknown Country
16

Downloads

China China
1
France France
15
Germany Germany
17882
Japan Japan
7
Netherlands Netherlands
4
Russia Russia
1344
Ukraine Ukraine
17886
United Kingdom United Kingdom
4472
United States United States
2685
Unknown Country Unknown Country
39

Files

File Size Format Downloads
Ataman_1202.doc 6,72 MB Microsoft Word 44335

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.