Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45154
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Порівняльний аналіз чутливості ракових клітин карциноми молочної залози до дії ТФР-B
Authors Chorna, Inna Valentynivna  
Репетун, А.В.
Чернюк, О.І.
ORCID http://orcid.org/0000-0002-3094-4518
Keywords карцинома
carcinoma
молочна залоза
молочная железа
mammary gland
ТФР-β
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45154
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Чорна, І.В. Порівняльний аналіз чутливості ракових клітин карциноми молочної залози до дії ТФР-B [Текст] / І.В. Чорна, А.В. Репетун, О.І. Чернюк // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 21-22 квітня 2016 р. / Н.В. Деміхова. — Суми : СумДУ, 2016. — Т.1. — С. 80-81.
Abstract Незважаючи на незаперечну роль трансформуючого фактору росту бета (ТФР-β) у регуляції процесів, які відбуваються під час канцерогенезу, слід зазначити дуалізм його біологічної дії під час регуляції проліферації та апоптозу нормальних і трансформованих клітин. Одним із біологічних ефектів ТФР-β є інгібування проліферації більшості нормальних епітеліальних клітин через аутокринний механізм дії, і це вказує на пухлино-супресорну роль цього цитокіну. Втрата аутокринної дії ТФР-β та/або чутливості до екзогенного ТФР-β, очевидно, надає деяким епітеліальним клітинам переваги для росту і проліферації та призводить до їх злоякісної трансформації. Т.ч. ТФР-β виконує не лише пухлино-супресорну, але й про-онкогенну роль.
Appears in Collections: Наукові видання (НН МІ)

Views

Canada Canada
1
China China
2
Finland Finland
1
France France
2
Germany Germany
2861
India India
1
Ireland Ireland
33349
Italy Italy
2
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
1
Moldova Moldova
1
Norway Norway
1
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
438928
United Kingdom United Kingdom
220418
United States United States
5854470
Unknown Country Unknown Country
438927

Downloads

Chile Chile
1
China China
1
France France
3
Georgia Georgia
1
Germany Germany
143557
India India
1
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
1
Senegal Senegal
1
Serbia Serbia
1
Ukraine Ukraine
1316483
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
4719972
Unknown Country Unknown Country
8

Files

File Size Format Downloads
Chorna_Repetun.pdf 1 MB Adobe PDF 6180033

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.