Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45982
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Визначення абсолютного виходу фотонів з поверхонь наноструктурованих матеріалів
Authors Маркович, Л.М.
Лінтур, М.І.
Приходько, М.В.
Подгорецька, Г.Ю.
Keywords фотони
фотоны
photons
наноструктуровані плівки
наноструктурированные пленки
nanostructured films
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45982
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Визначення абсолютного виходу фотонів з поверхонь наноструктурованих матеріалів [Текст] / Л.М. Маркович, М.І. Лінтур, М.В. Приходько, Г.Ю. Подгорецька // Фізика, електроніка, електротехніка: матеріали та програма науково-технічної конференції, м. Суми, 18-22 квітня 2016 р. / Відп. за вип. С.І. Проценко. - Суми: СумДУ, 2016. - С. 148-149.
Abstract При визначенні абсолютного виходу фотонів виникають певні труднощі пов’язані з декількома причинами. Зокрема, при виконанні даних експериментів необхідно точно виміряти величину сигналу, який проходить через систему реєстрації і аналізу оптичного випромінювання від еталонного джерела та від досліджуваного зразка. При цьому для досягнення точності в визначенні величини сигналів, що порівнюємо (від еталону і досліджуваного зразка) необхідно всі виміри виконувати при одних і тих же умовах: в однакових спектральних інтервалах частот, в однакових умовах збору і аналізу оптичного випромінювання.
Appears in Collections: Наукові видання (ЕлІТ)

Views

Canada Canada
1
China China
8192
France France
3
Germany Germany
684
Netherlands Netherlands
1366
Russia Russia
1
Thailand Thailand
1
Ukraine Ukraine
305
United Kingdom United Kingdom
5461
United States United States
343
Unknown Country Unknown Country
13

Downloads

Argentina Argentina
1
Canada Canada
1
China China
2
Egypt Egypt
1
Germany Germany
3
Ukraine Ukraine
271
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
2
Unknown Country Unknown Country
2

Files

File Size Format Downloads
Markovich_nanostructured_films.pdf 718,59 kB Adobe PDF 284

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.