Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46569
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Засоби вираження експресивної семантики лексичних одиниць (на матеріалах англійської художньої прози)
Authors Коваленко, В.В.
Shumenko, Olha Anatoliivna  
Keywords експресивна семантика
лексична одиниця
экспрессивная семантика
лексическая единица
експресивізація
экспрессивизация
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46569
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Коваленко, В.В. Засоби вираження експресивної семантики лексичних одиниць (на матеріалах англійської художньої прози) [Текст] / В.В. Коваленко; наук. кер. О.А. Шуменко // Перекладацькі інновації: матеріали VІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Суми, 17-18 березня 2016 р. / Редкол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова, О.О. Жулавська та ін. - Суми: СумДУ, 2016. - С. 50-51.
Abstract Експресивна лексика надає висловлюванню більшої виразності, образності, помітніше впливає на почуття співрозмовника, читача. Вона використовується в художніх творах і публіцистиці, а також у розмовно-побутовій сфері. Художні твори висвітлюють актуальні питання життя народу, відображають процеси демократизації лексичного складу української мови, її активне поповнення експресивно маркованими лексичними одиницями.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

Canada Canada
1
China China
2
Germany Germany
3
Jordan Jordan
1
Portugal Portugal
1
Ukraine Ukraine
104
United Kingdom United Kingdom
2
Unknown Country Unknown Country
20

Downloads

China China
2
Germany Germany
3
Indonesia Indonesia
1
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
41
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
12

Files

File Size Format Downloads
kovalenko_ekspresyvna_semantyka.pdf 259,75 kB Adobe PDF 61

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.