Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46592
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Дослідження моделей синергетичного управління взаємодією акторів соціальних інтернет-сервісів
Authors Молодецька, К.В.
Keywords соціальні мережі
социальные сети
social network
інтернет
интернет
internet
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46592
Publisher Cумський державний університет
License
Citation Молодецька, К.В. Дослідження моделей синергетичного управління взаємодією акторів соціальних інтернет-сервісів [Текст] / К.В. Молодецька // Інформатика, математика, автоматика: матеріали та програма науково-технічної конференції, м. Суми, 18-22 квітня 2016 р. / Відп. за вип. С.І. Проценко. - Суми: СумДУ, 2016. - С. 129.
Abstract З метою забезпечення керованості процесами комунікації доцільно реалізувати концепцію синергетичного управління взаємодією акторів у СІС [1]. В публікаціях [1, 2] авторським колективом синтезовано синергетичне управління попитом акторів на контент, що становить інтерес, однак не приведено результати валідації запропонованих моделей, а це в свою чергу становить значний інтерес з точки зору їх подальшого практичного застосування. Метою досліджень є валідація і дослідження запропонованих в [1, 2] моделей з ціллю перевірки їх достовірності та для подальшого практичного використання.
Appears in Collections: Наукові видання (ЕлІТ)

Views

Argentina Argentina
1
Canada Canada
1
China China
1
France France
1
Germany Germany
2
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
357
Tunisia Tunisia
1
Ukraine Ukraine
101
United Kingdom United Kingdom
1426
United States United States
238
Unknown Country Unknown Country
8

Downloads

China China
2
Germany Germany
3
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
100
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
238
Unknown Country Unknown Country
6

Files

File Size Format Downloads
Molodetska.pdf 451,78 kB Adobe PDF 351

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.