Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46641
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Стильові особливості художнього тексту
Authors Камінна, Я.Ю.
Keywords художній текст
artistic text
художественный текст
функціональний стиль
functional style
функциональный стиль
лінгвістика
linguistics
лингвистика
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46641
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Камінна, Я.Ю. Стильові особливості художнього тексту [Текст] / Я.Ю. Камінна // Освіта, наука та виробництво: розвиток і перспективи: матеріали І Всеукраїнської науково-методичної конференції, м. Шостка, 21 квітня 2016 р. - Суми: СумДУ, 2016. - С. 98.
Abstract Функціональний стиль є одним із ключових понять сучасної лінгвістичної науки. Під ним зазвичай розуміють варіант мовної системи, що залежить від форми, умов і мети мовлення, а також сукупність мовленнєвих засобів та прийомів, вибір яких обумовлений змістом, характером і метою висловлювання. Художній стиль, безперечно, посідає важливе місце в системі стилів будь-якої мови.
Appears in Collections: Наукові видання (ШІ)

Views

Belarus Belarus
1
Canada Canada
1
China China
1
Estonia Estonia
1
France France
2
Germany Germany
11475
Greece Greece
1
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
367167
Netherlands Netherlands
22949
Russia Russia
1
Ukraine Ukraine
367165
United Kingdom United Kingdom
130036
United States United States
367164
Unknown Country Unknown Country
3819

Downloads

Belarus Belarus
1
China China
2
Germany Germany
3
Honduras Honduras
1
Poland Poland
1
Ukraine Ukraine
3661
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
195054
Unknown Country Unknown Country
16

Files

File Size Format Downloads
Kaminna_Text.pdf 663,08 kB Adobe PDF 198740

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.