Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46654
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Комунікативна ситуація утішання в англомовному матримоніальному дискурсі
Authors Шупік, М.В.
Бровкіна, Оксана Володимирівна
Бровкина, Оксана Владимировна
Brovkina, Oksana Volodymyrivna
Keywords комунікація
коммуникация
communication
дискурс
discourse
матримоніальний дискурс
матримониальный дискурс
matrimonial discourse
дискурсологія
дискурсология
discourse studies
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46654
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Шупік, М.В. Комунікативна ситуація утішання в англомовному матримоніальному дискурсі [Текст] / М.В. Шупік; наук. кер. О.В. Бровкіна // Перекладацькі інновації: матеріали VІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Суми, 17-18 березня 2016 р. / Редкол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова, О.О. Жулавська та ін. - Суми: СумДУ, 2016. - С. 103-105.
Abstract Починаючи з другої половини XX ст. у лінгвістиці спостерігається поворот від вивчення «мови в самій собі і для себе» до вивчення мовлення і комунікації загалом [3, 212]. Антропоцентричний підхід у мовознавстві тісно пов’язаний з дослідженням комунікації. Тому перед дослідниками постала необхідність виділити одиницю спілкування, а також модель, якій слідують партнери в комунікативному процесі. Такою одиницею став дискурс, як багаторівневе утворення, що представляє собою структуру вербально-невербального характеру.
Appears in Collections: Наукові видання (ІФСК)

Views

Argentina Argentina
1
Canada Canada
1
China China
32
Finland Finland
1
France France
1
Germany Germany
3
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
613
United Kingdom United Kingdom
1956
United States United States
1286
Unknown Country Unknown Country
15

Downloads

China China
1
France France
1
Germany Germany
3
Russia Russia
1
Sweden Sweden
1
Tunisia Tunisia
1
Ukraine Ukraine
614
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
615
Unknown Country Unknown Country
7

Files

File Size Format Downloads
Shypik_Communication.pdf 216,91 kB Adobe PDF 1245

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.