Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/4695
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Розробка методів чисельного розрахунку та оптимізації гідродинамічних характеристик шпаринних і лабіринтних ущільнень та дослідження їх впливу на динаміку роторів відцентрових машин
Authors Martsynkovskyi, Volodymyr Albinovych
Zahorulko, Andrii Vasylovych  
Savchenko, Yevhen Mykolaiovych  
Herasymiva, Kateryna Pavlivna
Hudkov, Serhii Mykolaiovych  
Mishchenko, Svitlana Oleksiivna
Pavlenko, Ivan Volodymyrovych  
Білаш, В.М.
Keywords шпаринні та лабіринтні ущільнення
динаміка ротора
гідродинамічні характеристики
Type Technical Report
Date of Issue 2009
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/4695
Publisher Видавництво СумДУ
License
Citation Розробка методів чисельного розрахунку та оптимізації гідродинамічних характеристик шпаринних і лабіринтних ущільнень та дослідження їх впливу на динаміку роторів відцентрових машин : звіт про НДР (проміжний) / Керівн. В.А. Марцинковський. - Суми : СумДУ, 2009. - 99 с.
Abstract Особливе місце серед безконтактних ущільнень обертових валів займають шпаринні та лабіринтні ущільнення. Це найбільш розповсюджений тип ущільнень роторів відцентрових насосів та компресорів. Вони виконують одночасно функції і ущільнень, і гідростатичних та демпферних опор. У зв’язку з цим, значно розширюється коло задач, пов’язаних з їх розрахунком та проектуванням. Якщо для інших ущільнень характерним показником є рівень витоків, то для шпаринних ущільнень-опор найбільш важливими є жорсткостні та демпфіруючі властивості, та їх вплив на вібраційний стан ротора. Тому виникає необхідність розроблення уточнених методів чисельного розрахунку і оптимізації динамічних характеристик шпаринних ущільнень турбомашин за допомогою сучасних методів обчислювальної гідродинаміки для більш надійного прогнозування вібраційного стану турбомашин та розробки принципово нових конструкцій, що забезпечують економію енергії та перекачуваних продуктів, а також екологічну безпеку насосного і компресорного обладнання. В даній роботі виконані розрахункові дослідження та оптимізація шпаринних і лабіринтних ущільнень за допомогою програмних комплексів ANSYS CFX і modeFrontier. Проведено аналіз впливу гідродинамічних характеристик на динаміку роторів відцентрових насосів і компресорів. Розроблено комп’ютерні програми для автоматизованого розрахунку динаміки ротора та чисельного аналізу шпаринних ущільнень-опор. Рекомендації по використанню результатів роботи і галузь застосування - методики чисельного розрахунку шпаринних ущільнень-опор можуть використовуватися підприємствами насосного і компресорного машинобудування при розробці нових та модернізації існуючих конструкцій відцентрових машин, що використовуються на енергетичних блоках ТЕС і АЕС, системах видобудування і транспортування енергоносіїв та ракетних двигунів для підвищення їх надійності, економічності та екологічної безпеки. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/4695
Appears in Collections: Звіти з наукових досліджень

Views

Brazil Brazil
1
China China
1
EU EU
3
France France
244290000
Germany Germany
140881
Greece Greece
11213772
Iceland Iceland
1
Ireland Ireland
244290005
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Malaysia Malaysia
2
Netherlands Netherlands
6
Pakistan Pakistan
1
Russia Russia
28
Slovakia Slovakia
1
Spain Spain
1
Togo Togo
1
Turkey Turkey
4
Ukraine Ukraine
275923005
United Arab Emirates United Arab Emirates
1
United Kingdom United Kingdom
1058846738
United States United States
-1269984007
Unknown Country Unknown Country
2117509097

Downloads

Australia Australia
1
Bolivia Bolivia
1
China China
1
EU EU
2
Finland Finland
1
France France
244289999
Germany Germany
626
Ireland Ireland
1
Lithuania Lithuania
1
Malaysia Malaysia
1
New Zealand New Zealand
1
Romania Romania
1
Russia Russia
5
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
-1269984006
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1821830019
Unknown Country Unknown Country
3072134

Files

File Size Format Downloads
Марцинковський.pdf 8,76 MB Adobe PDF 799208790

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.