Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/47535
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Місце нанотехнологій у підготовці майбутніх учителів фізики
Authors Пасько, О.О.
Keywords нанотехнології
нанотехнологии
nanotechnology
навчальний процес
учебный процесс
learning process
Type Conference Papers
Date of Issue 2016
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/47535
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Пасько, О.О. Місце нанотехнологій у підготовці майбутніх учителів фізики [Текст] / О.О. Пасько // Шляхи вдосконалення позааудиторної роботи студентів : матеріали науково-методичної конференції, м. Суми, 28-29 квітня 2016 р. / Відп. за вип. С.І. Проценко; За заг. ред. Л.В. Однодворець та І.М. Пазухи. - Суми : СумДУ, 2016. - С. 50-51.
Abstract Загальновизнано, що навчальний процес повинен розкривати та реалізовувати ті пріоритети в освіті, які визнані суспільством на даному етапі його розвитку. Термін «нанотехнології» справедливо вважають одним з ключових понять початку XXI століття, символом переходу до шостого технологічного укладу, що впроваджується в економіки розвинутих країн світу. Блискавичний розвиток нанотехнологій та перспектива їх впровадження у виробництво стимулює ознайомлення з їх основами ще зі шкільного віку. Тому сьогодні є реальна потреба у розробці та впровадженні в навчальний процес педагогічних ВНЗ курсів з нанотехнологій.
Appears in Collections: Наукові видання (ЕлІТ)

Views

Canada Canada
1
China China
623
EU EU
1
France France
1
Germany Germany
1247
Greece Greece
1248
Jordan Jordan
1
Lithuania Lithuania
1
Romania Romania
1
Ukraine Ukraine
137
United Kingdom United Kingdom
312
United States United States
158
Unknown Country Unknown Country
6

Downloads

China China
3
EU EU
1
France France
2
Germany Germany
4
Russia Russia
2
Ukraine Ukraine
117
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
3
Unknown Country Unknown Country
3

Files

File Size Format Downloads
Pasko.pdf 594,72 kB Adobe PDF 136

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.